درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد و عموم مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان را به اقدام فوری برای آزادی خانم نسرین ستوده، که در ششمین روز اعتصاب غذا به سر می برد، فرا می خواند. این کمیسیون ضمن هشدار نسبت به سلامتی خانم ستوده، رژیم ضدبشری آخوندی را مسئول هرگونه آسیبی که به خانم ستوده وارد شود، می داند.

خانم ستوده که از خرداد ۱۳۹۷ به اتهامات آخوندساخته ای مانند «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» در زندان به سر می برد، در اعتراض به شرایط سخت و دشوار زندانیان سیاسی و آزاد نکردن آنها و بی توجهی به شیوع ویروس کرونا در زندان ها، از روز ۲۱ مرداد دست به اعتصاب غذا زده است.

کمیسیون زنان بار دیگر بر فراخوان خانم مریم رجوی برای آزادی زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی ولو به طور موقت تا پایان پاندمی کرونا و ضرورت لزوم اعزام یک هیأت حقیقت یاب بین المللی برای بازدید از زندان ها و دیدار با زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی تأکید می کند.

شورای ملی مقاومت – کمیسیون زنان
۲۶مرداد ۱۳۹۹ (۱۶ اوت ۲۰۲۰)