درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

خامنه ای، ولی فقیه رژیم آخوندی در یک فتوای مضحک «دوچرخه‌سواری بانوان در مجامع عمومی و در منظر نامحرم» را ممنوع اعلام کرد. وی گفت: دوچرخه سواری غالبا موجب جلب نظر مردان و در معرض فتنه و به فساد کشیده شدن اجتماع و منافی با عفت بانوان است و لازم است ترک شود» (رسانه های حکومتی روز ۲۰ شهریور).

یک هفته پیش از این فتوا نیز خامنه ای به هنگام ابلاغ « سمت‌وسوی حرکت نظام » و سیاستهای کلی «خانواده» تنها «نقش و رسالت» زنان را « نقش مادری و خانه‌داری» تعریف کرد (سایت خامنه ای-۱۳ شهریور ).

این سخنان و فتوای مضحک که افشاگر ماهیت عقب افتاده و ارتجاعی بنیادگرایان حاکم بر ایران است، در بین مردم ایران به ویژه زنان جز تمسخر و مضحکه بر نمی انگیزد.

رژیم زن ستیز آخوندی با افزایش مستمر ابعاد و گستره بحرانهای گریبانگیرش در حالی که از پاسخگویی به ابتدایی ترین خواستهای مردم ایران به ویژه اقشار بالنده زنان و جوانان ناتوان است، تنها راه را در شدت بخشیدن به سرکوب و اعمال تبعیض هرچه بیشتر در جامعه یافته است. اقداماتی که توهم پراکنی ها پیرامون «اعتدال و میانه روی» در این رژیم سرکوبگر را برملا می کند.

زنان آزاده ایران که همواره در صفوف اول جنبش برای تغییر نظام ولایت فقیه قرار دارند، بی تردید با همبستگی و اتحاد با دیگر اقشار تحت ستم این رژیم فاشیستی و زن ستیز را برای همیشه از تاریخ ایران محو خواهند کرد.

 کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

23شهریور 1395 (13سپتامبر 2016)