درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 رژیم آخوندی بار دیگر در میادین ورزشی به یک افتضاح و اقدام سرکوبگرانه اقدام کرد.

مأموران و دستاندرکاران دزد و چپاولگر رژیم در جریان مسابقه والیبال میان تیمهای ایران و آلمان، اقدام به فروش هزاران بلیت تقلبی (بیش از ظرفیت استادیوم والیبال در ورزشگاه آزادی) کردند. سه ساعت قبل از شروع مسابقه، هزاران تن از علاقمندان والیبال که برای تماشای مسابقه، بلیتهای گرانقیمت را خریداری کرده بودند،

اجازه ورود به استادیوم را نیافتند و به ناچار در بیرون ورزشگاه دست به اعتراض زدند.

مزدوران بسیجی و پاسداران برای پراکنده ساختن معترضان وحشیانه به آنها یورش برده و آنها را مورد ضرب و جرح قرار دادند و شماری از آنان را بازداشت کردند.

هموطنان عزیز،

تا زمانی که ایلغار خمینی در ایران برقرار است، ظلم و ستم و وحشیگری در تمام زمینه ها و همه ارگانهای رژیم ادامه خواهد یافت. لذا، ما مردم ایران، باید دست در دست هم برای سرنگونی این بیوطنان و دشمنان مردم ایران، بپاخیزیم و بکوشیم تا بیش از این ورزشگاههای ما از جوانمردی و صداقت خود دور نشوند. و تمام مردم ایران از زن و مرد و پیر و جوان بتوانند در تمام رشته های ورزشی شرکت کرده و در میادین داخلی و بینالمللی شرکت نمایند.

 کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران

مسلم اسکندر فیلابی

۲۹تیر ۱۳۹۲ (۲۰ژوییه۲۰۱۳)