درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

هم میهنان گرامى، با ابراز انزجار از اعمال ضد انسانى آخوندهای جنایتكار حاكم بر ایران ، با زنان هم میهنم كه مورد حمله و هجوم ایلغار خمینى قرار گرفته اند، ابراز همدردى می كنم.

جنایات فجیع اخیر عوامل رژیم آخوندی در اسیدپاشی به خواهرانم كه به بهانه آخوند ساخته بدحجابی صورت می گیرد ، جنایت بیسابقه یی است كه كمتر دیكتاتورى در جهان به آن دست زده است . 

تردید نباید كرد این اعمال ضد انسانى به دستور خود سران رژیم صورت گرفته است ، چرا كه ، حكومتى كه حتى تلفنها و اینترنتهاى مردم را كنترل می كند و ادعا می كند یك گروه هنری را شش ساعت پس از پخش برنامه شان روی اینترنت دستگیر كرده، چگونه است كه مرتكبین این اعمال را پس از گذشت چندین روز و بیست و پنج بار تكرار جنایت در شهرهای مختلف هنوز پیدا نكرده است.
هم میهنان، روشنفكران، نویسندگان، شعرا، اساتید ، دانشجویان، دانش آموزان، ورزشكاران، هنرمندان، كارگران، كشاورزان، بازاریان ، كه در هرجای ایران و سراسر جهان هستید،
اگر به ایرانى بودن خود افتخار می كنیم باید همه دست در دست هم این جرثومه هاى فساد و دشمنان ایران و ایرانی را به زباله دان تاریخ بریزیم. 
به راستى اگر در زمان بابك خرمدین و یعقوب لیث و ستارخان و كوچك خان و دكتر مصدق و .... نبودیم تا با كمك به آنها از ایران و ناموس میهنمان دفاع كنیم، حالا كه هستیم ، حالا كه مقارمت سترگی به پیشتازی اشرفیان قهرمان در مقابل آخوندهای ضد ایرانی ازشرف وافتخار ما دفاع می كند و برای آزادی ایران وایرانیان می جنگد ، باید دست بدست هم ، شر این رژیم ضد انسانی و ضد ایرانی ازسر مردممان كم كنیم . بیشك قضاوت تاریخ درمورد هركس كه در سیاه ترین دوران تاریخ ایران ، پرچم مقاومت را در دست می گیرد، قضاوتی مثبت خواهد بود .

مسلم اسكندر فیلابى
مسئول كمیسیون ورزش شوراى ملى مقاومت ایران
دوم آبان93