درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

با كمال تاسف از درگذشت آقاى حسین حصارى یكى از بهترین خبرنگاران ورزشى ایران كه نام نیكوئى در جامعه ورزشى ایران داشت مطلع شدم.

آقاى حصارى نویسنده ومفسر خوش نام ورزش بخصوص كشتى در مجله دنیاى ورزش بود كه پس از انقلاب ضد سلطنتى آلوده به رژیم ملاهاى بى وطن نشد و با ترك وطن در غربت زندگى كرد. او چند سال آخر عمر خود را با بیماری سرطان سر كرد و بالاخره روز ۴ می در آمریكا جان به جان آفرین تسلیم كرد. 


فقدان این إنسان پاك را به خانواده وی بخصوص همسر وفرزندانش و جامعه ورزشی ایران تسلیت میگویم. روحش شاد ویادش گرامى باد.

مسلم إسكندر فیلابى
كمیسیون ورزش شوراى ملى مقاومت ایران