درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

کمیسیون زنان

خانم سروناز چیت ساز, مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران, جلوگیری از مداوای مجاهدان اشرف به ویژه زنان بیمار را نقض کنوانسیون چهارم ژنو, قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت ملل متحد و نقض کنوانسیونها و مقررات مربوط به حقوق زنان دانست.

وی همه شخصیتها و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر و مدافع حقوق زنان را به اعتراض نسبت به رفتار جنایتکارانه نیروهای عراقی وابسته به نخست وزیری عراق و اقدام فوری برای لغو محاصره ساکنان اشرف بخصوص در زمینه پزشکی فرا خواند.

فراخوان بین المللی برای آزادی زندانیان و بازداشت شدگان سیاسی به ویژه زنان.

رژیم ضدبشری آخوندی روز یکشنبه ۱۴شهریور خانم نسرین ستوده, وکیل مدافع شماری از زندانیان سیاسی را بازداشت کرد. پیش از این روز شنبه ۶شهریور مأموران اطلاعات آخوندی با مراجعه به محل کار و سکونت وی، پرونده‌ها و اموال شخصی او را ضبط کرده بودند. دستگاه قضاییه آخوندها وی را متهم به «تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام» کرده‌اند

اخبار رسیده مبنی بر محکومیت خانم فرح (المیرا) واضحان به اعدام, فراز دیگری از وحشیگری و زن ستیزی فاشیسم دینی حاکم بر ایران را به نمایش می گذارد.

وی که به خاطر داشتن رابطه خانوادگی با مجاهدان اشرف بازداشت شده است, علاوه بر اعدام به دو سال حبس و پرداخت جریمه نقدی نیز محکوم شده است!!
خانم واضحان اولین زن زندانی سیاسی است که در جریان قیامهای یکساله اخیر, به اعدام محکوم شده است. 

خانم سروناز چیت ساز, مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت, پایداری دختران دانشجو در مقابل محدودیتها و مقررات سرکوبگرانه رژیم آخوندی را ستود و عموم سازمانها و مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را به محکوم کردن سیاستهای رژیم زن ستیز آخوندی و حمایت از زنان و دختران به پاخاسته ایران فراخواند.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی، در جلسه یی تحت عنوان همبستگی زنان فنلاند با زنان ایرانی در مرکز کنفرانسهای هلسینکی، موقعیت زنان ایران و نقش آنان در مبارزه برای تحقق آزدی و دموکراسی و به زیر کشیدن رژیم ولایت فقیه را تشریح نمود .

این جلسه به ریاست خانم پیانورا کائوپی و با شرکت یک صد تن از متخصصان حقوقدانان، مسئولان زنان در احزاب فنلاند ، اعضای سازمان های غیر دولتی مدافع حقوق زنان و دانشجویان برگزار شد،

به مناسبت هشتم مارس کنفرانسی در همبستگی با زنان مقاومت و قیام مردم ایران در محل اقامت مریم رجوی در اورسورواز در شمال پاریس برگزارشد. 
در این کنفرانس فعالان حقوق زنان و جنبش برابری از چند کشور، از جمله  ایتالیا، اسپانیا، یونان، الجزایر، فلسطین، استرالیا آمریکا، کانادا،انگلستان و فرانسه شرکت داشتند.
این کنفرانس به دعوت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران در روز جمعه ۱۴اسفند برگزار شد.

رژیم زن ستیز آخوندها برای جلوگیری از حرکتهای اعتراضی زنان آزاده ایرانی, بر شدت سرکوب آنان افزوده است. 
درسنندج مزدوران رژیم دو تن از زنان فعال کارگری به نامهای سوسن زازانی و شیوا خیرآبادی را شلاق زدند. آنها به اتهام شرکت در مراسم روز جهانی کارگر دستگیر شده بودند. هتک حرمت این زنان  خشم و انزجار عمومی مردم سنندج را علیه رژیم ددمنش آخوندها برانگیخت.