سال ۱۳۹۰

خانم رجوی به خانم کلینتون اطلاع داد در صورتی که اطمینانهای حداقل در کمپ لیبرتی تأمین نشود اگر دولت عراق جلوگیری نکند همه ساکنان اشرف و لیبرتی آماده اند در ماه مارس، عراق را با اموال منقولشان ترک کنند

 خانم رجوی به خانم کلینتون اطلاع داد در صورتی که اطمینانهای حداقل در کمپ لیبرتی تأمین نشود اگر دولت عراق جلوگیری نکند همه ساکنان اشرف و لیبرتی آماده اند در ماه مارس، عراق را با اموال منقولشان ترک کنند و با نظارت صلیب سرخ و کمیساریا، با هزینه خودشان، به‌طور موقت در منطقه مرزی اردن مستقر شوند, جایی که در زمان جنگ در سال ۲۰۰۳ صلیب سرخ و سازمان ملل برای پذیرش دهها هزار پناهجو چادر زده بودند.

• برای کنترل و اطمینان دولت اردن ، این قطعه زمین به‌وسیله ساکنان سیاج کشی می شود و ساکنان تا رفتن به کشورهای ثالث آن را ترک نمی‌کنند مگر بیماری که معالجه او در داخل سیاج امکانپذیر نباشد

• به این وسیله نیازی به بازداشتگاه لیبرتی و دردسرها و مشکلات زنجیره یی آن نخواهد بود. منتهای انعطاف و حسن‌نیت مقاومت ایران و ساکنان اشرف اثبات می شود و دولت عراق نیز به حداکثر مطلوب خود می رسد.

•این طرح نیازمند تصویب بودجه و هیچ هزینه یی از جانب سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا نیست. تسطیح زمین، نصب چادر، تأمین لجستیک و خدمات و مصالح مورد نیاز تحت نظارت مقامهای اردنی به‌طور کامل با هزینه ساکنان انجام می شود و انتقال ژنراتورهای برق از اشرف صورت می‌گیرد. داراییهای غیر منقول ساکنان اشرف، تحت نظر و با حکمیت سازمان ملل و آمریکا به فروش می‌رسد و صرف هزینه های جابه‌جایی و انتقال ساکنان به کشورهای ثالث می شود.

• خانم رجوی مصرانه از خانم کلینتون، دبیرکل بانکیمون، خانم اشتون، آنتونیو گوترز، خانم پیلای و رئیس صلیب سرخ خواست با اعلام موافقت و حمایت از این جابه‌جایی، برای همیشه به بحران اشرف و کشتار ساکنان آن خاتمه دهند.

 در حالیکه هنوز دو ماه به ضرب الاجل بستن اشرف در پایان آوریل که نخست وزیر عراق اعلام کرده بود، باقی مانده است، مقامهای عراقی تهدید به جابه‌جایی اجباری ساکنان اشرف به لیبرتی را آغاز کرده اند. هیچیک از اطمینانهای حداقل که ساکنان اشرف درخواست کرده بودند، فراهم نشده و آنها به‌طور عملی دو گزینه بیشتر ندارند: قتل عام و مرگ یکباره در اشرف یا مرگ تدریجی در مکانی به نام لیبرتی آنهم تحت نام و نظارت ملل متحد. محلی که از سوی اتحادیه جهانی وکلا که نزدیک به دو میلیون حقوقدان را در ۱۱۰کشور نمایندگی می کند، از سوی کمیته بین المللی عدالت که بیش از ۴۰۰۰پارلمانتر را در ۴۱کشور از جمله اکثریت اعضای ۳۰مجلس قانونگذاری نمایندگی می کند، از سوی بیش از ۱۰هزار شهرداران اروپایی در فرانسه و بلژیک و ایتالیا و از سوی شخصیتهای برجسته سیاسی و نظامی و قضایی ایالات متحده یک زندان یا ارودگاه کار اجباری توصیف شده است. کمیته بین المللی در جستجوی عدالت در اطلاعیه اول مارس خود خاطرنشان کرد:« بر خلاف اطلاعیه ۳۱ژانویه و وعده های نماینده ویژه دبیرکل، به هیچوجه استانداردهای انساندوستانه و حقوق بشری را تأمین نمی‌کند و یک مجموعه به‌شدت فرسوده است که باید به طور کامل بازسازی شود. این محل با حضور گسترده نیروهای مسلح عراقی و دوربینهای متعدد جاسوسی و ممنوعیت رفت و آمد بواقع یک زندان است. این همان چیزی است که انزجار جامعه جهانی از کنگره آمریکا تا پارلمان اروپا را برانگیخته است».

این در حالیست که کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد ساکنان اشرف را «به طور رسمی پناهجویان تحت قانون بین المللی» و «افراد مورد نگرانی مستقیم» شناخته که «باید از حمایتهای پایه ایی امنیت و رفاه برخوردار باشند. این شامل هر گونه اخراج یا برگرداندن به مرزها و سرزمینهایی است که جان و آزادی آنها در خطر باشد».

کمیساریا در اطلاعیه اول مارس۲۰۱۲ خود اعلام کرد «هرگونه جابه‌جایی ساکنان به خارج از اشرف باید بر پایه داوطلبانه و با آزادی رفت و آمد که مطلوبترین وضعیت در محل جدید است همراه باشد».

شایان یادآوری است که آقای مارتین کوبلر، نماینده ویژه دبیرکل، در نامه ۲۸ دسامبر ۲۰۱۱ خود به ساکنان اشرف نوشته بود:

-«دولت جمهوری عراق, در بالاترین سطوح, به ملل متحد تضمینهای خود را داده است که سلامت و امنیت شما را هم در رفت و آمد از کمپ اشرف به لیبرتی و در خود کمپ لیبرتی تضمین می کند تا زمان آن فرا برسد که شما عراق را ترک کنید».

-«به‌عنوان ”پناهجو“، شما تحت قانون بین الملل سزاوار خواهید بود که از حمایتهای پایه‌یی و سلامتی برخوردارباشید».

-«من از تقاضای شما برای محترم شمردن حریم خصوصی خودتان، بهویژه در رابطه با زنان، آگاه هستم. من تلاشهای خودم را با دولت جمهوری عراق در این زمینه برای ایجاد ترتیبات مناسب، با توافق دولت جمهوری عراق، که حاکمیت عراق را نیز محترم بشمارد، ادامه میدهم».

-«در مورد سایر موضوعات، مانند داراییها و مایملک، ما به گفتگوها برای رسیدن به یک راهحل که به حقوق ساکنان بر مایملکشان به نحو سازمانیافتهیی بر اساس قانون عراق احترام بگذارد، ادامه میدهیم».

متأسفانه هیچیک از این موارد تا به‌حال به نحوی که رضایت و اعتماد ساکنان را جلب کند، انجام نشده است.

همچنین، آقای کوبلر در مورد ترتیبات انتقال اولین گروه ۴۰۰نفری از اشرف به لیبرتی، در نامه ۲۶بهمن خود به ساکنان اشرف فقط درباره یک ایستگاه پلیس در داخل کمپ نوشته بود در حالیکه اکنون معلوم شده است ۶پست اضافی دیگر پلیس با مأموران عراقی مسلح به تیربار نیز در داخل کمپ وجود دارد که شبانه روز ۵۰ الی ۶۰بار گشت می‌زنند.

 آقای کوبلر نوشته بود: کلیه اجناس۴۰۰نفر منتقل خواهد شد. در حالیکه هنوز از روز ۲۸بهمن تا کنون بیش از دو سوم اجناس بار زده شده، منتقل نشده اند.

آقای کوبلر نوشته بود: ساکنان تجهیزات پزشکی خود را به لیبرتی خواهند برد. در حالیکه اکنون معلوم شده است عیناً با الگوی مشابه در اشرف دولت عراق می‌خواهد تجهیزات پزشکی را در اختیار خود بگیرد.

هیچیک از قولهای پیشین در عمل محقق نشده است. علاوه بر آن همچنانکه آلخو ویدال کوادراس، نایب رئیس پارلمان اروپا و رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت، در اول مارس اعلام کرد یک «کارزار دروغپردازی علیه ساکنان لیبرتی و زمینه‌سازی برای جابه‌جایی اجباری سایر ساکنان اشرف به لیبرتی» به‌راه افتاده است«که می‌خواهد ساکنان لیبرتی را مقصر این وضعیت جلوه دهد».

-«ادعا می‌شود: ساکنان در منابع فاضلاب به طور عمدی خرابکاری کرده و عکسهای آن را به سراسر دنیا مخابره کرده اند. آنها ژنراتورها را هم خراب کرده اند. منابع آب را تخلیه کرده اند. زباله ها را به طور‌عمدی پراکنده اند. برخی حتی انگشتان خود را سمباده کشیده اند تا اثر انگشت آنها محو شود. آنها در ابتدا مانع ورود دو تانکر فاضلاب و دو تانکر آب و دو ماشین جمع آوری زباله به کمپ لیبرتی شدند. آنها با کمیساریا همکاری نمی‌کنند و درخواست نامه های آن را امضا نمی‌کنند و انگشتهای خود را سمباده کشیده اند».

این اتهامها آشکارا، غیرمنطقی و غیر عقلانی است و روشن است که این دروغهای ظالمانه و مغرضانه چه اهدافی را دنبال می کند. اما پس از اینکه این اتهامها از سوی نماینده ویژه با نماینده ساکنان در خارج و در لیبرتی در ۲۲ و ۲۳ فوریه در میان گذاشته شد. آنها جوابهای منطقی و قانع کننده مکتوب و شفاهی به او دادند. اسناد موجود است».

-« تحقیقات نشان می دهد که دروغپردازیها علیه ساکنان لیبرتی نه تنها به طور مطلق کذب است بلکه آنها به‌رغم امکانات بسیار محدود در ۱۰روز گذشته از هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت کمپ کوتاهی نکردند. اتهام راه ندادن تانکرهای آب و زباله و فاضلاب مسخره است. ورودیهای کمپ به طور کامل در دست نیروهای عراقیست و ساکنان نمی‌توانند مانع ورود شوند. حقیقت اینست که ۲۳فوریه همزمان با حضور آقای کوبلر و نماینده دولت عراق در یک اقدام نمایشی دو تانکر آب کشاورزی و دو تانکر فاضلاب که پر و غیرقابل استفاده بوده و دو ماشین زباله به داخل لیبرتی رفته اند. تانکرهای آب و فاضلاب قابل استفاده نبوده و خودروی زباله بخشی از زباله‌های باقی مانده از قبل از ورود ساکنان را با خود برده است».

-«همزمان با این دروغپردازیها، تلاشهای جدیدی از سوی دولت عراق برای انتقال گروههای دیگری از ساکنان به لیبرتی صورت گرفته است. آنها اعلام کرده اند که گروههای بعدی باید به‌زودی به لیبرتی منتقل شوند و روز ۲۸فوریه نیز چند ساعت قبل از تماس آقای کوبلر با نمایندگان پارلمان اروپا یک ژنرال عراقی به ساکنان اشرف مراجعه کرده و آنها را به جابه‌جایی اجباری تهدید کرده است. برای من سخت است ارتباطی بین این دو موضوع قائل نباشم. از یکسو باید بر خرابیهای لیبرتی سرپوش گذاشت و عکسهای روتوش شده از آن توزیع کرد و مدعی شد لیبرتی تا چند هفته پیش ۵۰۰۰سرباز آمریکایی را جا می‌داده است و از سوی دیگر تقصیر خرابیهای کنونی را به گردن ساکنان انداخت و آنگاه مجوز سیاسی و اخلاقی انتقال یک گروه جدید به زندان لیبرتی را صادر کرد» .

-«کمیته بین المللی درجستجوی عدالت ضمن ابراز تأسف عمیق از کارزار پخش اطلاعات دروغ علیه ساکنان لیبرتی و ضمن حمایت تمام عیار از اطمینانهای حداقل ساکنان و تأکید بر اینکه تا تضمین این حداقلها، به‌ویژه خروج کامل نیروهای مسلح عراقی و جمع شدن دوربینهای جاسوسی، دیگر کسی نباید به لیبرتی منتقل شود، از دبیرکل ملل متحد می خواهد یک گروه تحقیق مستقل که مورد اعتماد ساکنان هم باشد، تعیین نماید تا در مورد این اطلاعات دروغ تحقیق کند و اجازه ندهد این کارزار شیطان سازی و عدم بیطرفی مقامهای رسمی ملل متحد زمینه ساز جابه‌جایی اجباری و یک کشتار دیگر علیه ساکنان در اشرف باشد. علاوه بر این ما از دبیرکل و نماینده ویژه می‌خواهیم، امکان بازدید یک هیأت از پارلمان اروپا را در اولین فرصت ممکن از لیبرتی و اشرف فراهم کند تا آنها خود به طور مستقیم وضع را از نزدیک ملاحظه نموده و حقیقت را به طور مستقیم دریابند» .

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، در ۱۰ و ۱۲ اسفند با ارسال نامه های جداگانه برای دبیرکل بانکیمون ، بارونس اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا؛ و آنتونیو گوترز، کمیسر عالی پناهندگان، با جلب توجه نسبت به کارزار شیطان سازی و پخش اطلاعات دروغ برای جابه‌جایی اجباری و توسل به خشونت و مقصر جلوه دادن قربانی، خواستار مداخله بلادرنگ و حمایت آنها از اطمینانهای حداقل برای انتقال ساکنان اشرف به لیبرتی شد. از جمله خروج مأموران عراقی مسلح به تیربار از ۷نقطه در داخل محوطه تنگ و کوچک کمپ، که حدود ۱۰۰۰زن مسلمان در آن سکونت خواهند کرد، دسترسی آزادانه و مستقیم به خدمات پزشکی و وکیلان و خانواده‌هایشان، آزادی رفت و آمد، انتقال خودروها و اموال منقول از اشرف به لیبرتی یا انتقال آنها به خارج از عراق و فروش مالکیتهای غیرمنقول در اشرف تحت نظارت ملل متحد و بازپرداخت آن برای هزینه های انتقال و باز اسکان در کشورهای ثالث.

این اطمینانهای حداقل، مشروع و قانونی هیچ تعارضی با حاکمیت دولت عراق ندارد و موافقت نکردن با آن آشکارا حاکی از نیات شوم برای به زانو در آوردن و انهدام اپوزیسیون ایران یا قتل عام در اشرف است.

از این رو، خانم مریم رجوی در ۱۲ اسفند به خانم کلینتون اطلاع داد در صورتی که اطمینانهای حداقل در کمپ لیبرتی تأمین نشود، همه ساکنان اشرف و لیبرتی اگر دولت عراق جلوگیری نکند، آماده اند درماه مارس عراق را با اموال منقولشان ترک کنند و با نظارت صلیب سرخ و کمیساریا با هزینه خودشان به‌طور موقت در منطقه مرزی اردن مستقر شوند. جایی که در زمان جنگ در سال۲۰۰۳ صلیب سرخ و سازمان ملل برای پذیرش دهها هزار پناهجو چادر زده بودند.

برای کنترل و اطمینان دولت اردن ، این قطعه زمین به‌وسیله ساکنان سیاج کشی می شود و ساکنان تا رفتن به کشورهای ثالث آن را ترک نمی کنند مگر بیماری که معالجه او در داخل سیاج امکانپذیر نباشد. به این وسیله نیازی به بازداشتگاه لیبرتی و دردسرها و مشکلات زنجیره‌یی آن نخواهد بود. منتهای انعطاف و حسن نیت مقاومت ایران و ساکنان اشرف اثبات می شود و دولت عراق نیز به حداکثر مطلوب خود می رسد. این طرح نیازمند تصویب بودجه و هیچ هزینه‌یی از جانب سازمان ملل متحد و آمریکا و اتحادیه اروپا نیست. تسطیح زمین، نصب چادر، تأمین لجستیک و خدمات و مصالح مورد نیاز تحت نظارت مقامات اردنی به طور کامل با هزینه ساکنان انجام می شود و انتقال ژنراتورهای برق از اشرف صورت می‌گیرد. داراییهای غیرمنقول ساکنان اشرف، تحت نظر و با حکمیت یونامی و سفارت ایالات متحده در بغداد به فروش می‌رسد و صرف هزینه های جابه‌جایی و انتقال ساکنان به کشورهای ثالث می شود.

خانم رجوی مصرانه از خانم کلینتون، دبیرکل بانکیمون، خانم اشتون، آنتونیو گوترز، خانم پیلای و رئیس صلیب خواست با اعلام موافقت و حمایت از این جابه‌جایی، برای همیشه به بحران اشرف و کشتار ساکنان آن خاتمه دهند.

خانم رجوی افزود: انتقال همه ساکنان اشرف به لیبرتی همچنین می‌تواند به بیابانهای مرزی دیگر کشورهای همجوار عراق (ترکیه، عربستان سعودی و کویت) صورت بگیرد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۳ اسفند ۱۳۹۰ (۳ مارس ۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا