دیدارها و حمایت‌های بین‌المللی

بیانیه اتحادیه جهانی وکلا UIA ، اعتراض به زندان سازی در لیبرتی

اتحادیه جهانی وکلا UIA دربرگیرنده ۲۰۰کانون وکلاکه ۲ میلیون وکیل در ۱۱۰ کشور جهان را نمایندگی می کند, در سندی که توسط رئیس اتحادیه جهانی و کلا ، آقای دریس چاتر امضاشده است، این اتحادیه برای اعتراض به زندانسازی در لیبرتی و خروج نیروهای مسلح عراقی از داخل کمپ لیبرتی فراخوان می دهد.

اتحادیه جهانی وکلا که  قریب به یک قرن قدمت دارد، در سال ۱۹۲۷ بوسیله گروهی از وکلای اروپایی به برقراری ارتباطات بین المللی وکلا وکانونهای وکلا تأسیس شد و درحال حاضر بیش از ۲۰۰ کانون وکلا، سازمانها یا فدراسیونهای وکلا وحقوقدانان را در برمی گیرد و با چندین هزار عضو منفرد، بیش از ۲ میلیون وکیل در ۱۱۰ کشور جهان نمایندگی می کند.

مرکز اتحادیه جهانی وکلا در پاریس است و زبانهای فرانسه ، انگلیسی، اسپانیولی، آلمانی، ایتالیایی، عربی و پرتغالی در آن رسمیت دارد.

بیانیه اعتراض به زندان سازی در لیبرتی
 پس از انتقال حدود ۴۰۰ تن ازساکنان اشرف به لیبرتی ، اکنون همه چیز حاکی از آن است که این کمپ  یک زندان با کنترل امنیتی بسیاربالاست و  در این انتقال، یک طرح انهدام اپوزیسیون دمکراتیک ومشروع دیکتاتوری حاکم برایران دنبال میشود.
ساکنان لیبرتی ا ز حق خروج از کمپ و حق دسترسی به وکیل و حق دسترسی آزادانه به خدمات پزشکی محروم شده اند، دراین کمپ کوچک که با دیوارهای بلند بتونی محصور شده است ،نیروهای مسلح عراقی  در یک ایستگاه مرکزی و در مقرهای فرعی مستقر شده  و به تیربار هم در انجا مسلح هستند. 
دستگاههای شنوددرمجاورت کمپ و دوربین های متعدد جاسوسی  در نقاط مختلف داخل کمپ نصب  شده و تردیدی وجود ندارد که خروجی این دستگاهها  دراختیار رژیم ایران قرارمیگیرد که خطرات ناشی از آن برای ساکنان وخانواده های آنها روشن است 
.پروسه انتقال ساکنان اهانت  آمیز بوده و بازرسی افراد ۱۱ ساعت به طول انجامیده است.
نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد  دراطلاعیه ۳۱ ژانویه خود اعلام کرده بود  زیرساختهای این کمپ استانداردهای انساندوستانه را برآورده میکند اما واقعیت، عکس آن است.
کمپ ازکمبود شدید آب آشامیدنی وبرق رنج میبرد. فاضلابهای سرباز محیط را به شدت متعفن وآلوده کرده و سلامتی ساکنان رابه طور جدی تهدید میکند و امکان تخلیه آن وجود ندارد. بنگالهای کثیف وبه غایت فرسوده هستند واکثر آنها غیرقابل استفاده است.
ما ازدبیرکل ملل متحد ، وزیر خارجه آمریکا، و، نماینده عالی اتحادیه اروپا خواستار این موارد هستیم:
۱- اقدامات شرم آور دولت عراق را به شدت محکوم کنند.
۲-ازنمایند ویژه دبیرکل بخواهند بیطرفانه رفتار کند و بدون درنظرگرفتن ملا حظات سیاسی ازحقوق پناهندگان ایرانی دفاع کند و درمقابل رفتار سرکوبگرانه دولت عراق سکوت نکند.
۳-  اطمینانهای حداقل ساکنان را تامین کنند و به طور خاص دولت عراق را متقاعد سازند که  نیروهای مسلح عراقی باید تماما به خارج ازدیوارهای کمپ منتقل شوند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا