سال ۱۳۹۱

خیزش کشاورزان اصفهان- شماره ۴

 شعار کشاورزان به پاخاسته: «ولایت یزیدی آب مارا دزدیدی» تصرف شهرداری خوراسگان،  شکستن شیشه های چند بانک و ازجا کندن دو کیوسک نیروی انتظامی در اعتراضات روز پنجشنبه کشاورزان.

روز پنجشنبه نیز شهرهای استان اصفهان همچنان صحنه اعتراض و درگیری کشاورزان به پاخاسته با مزدوران رژیم آخوندی بود. کشاورزان ورزنه در تجمع اعتراضی خود شعار می دادند: «ولایت یزیدی، آب ما را دزدیدی».

درگیریهای مردم با مزدوران نیروی انتظامی از ساعت شش عصر شروع شد و تا ساعت حوالی دو بعد از نیمه شب ادامه داشت. در جریان این درگیریها، کشاورزان و مردم دلیر ساختمان شهرداری خوراسگان را به تصرف خود درآوردند، همچنین شیشه های چند بانک شکسته شد، کیوسکهای نیروی انتظامی در حوالی خیابان جی و میدان خوراسگان نیز از جا کنده شد.

رژیم آخوندی از ترس گسترده شدن اعتراضات کشاورزان و حمایت مردم اصفهان از این خیزش شجاعانه یک حکومت نظامی اعلام نشده در شهر اصفهان برقرار کرده است. یکان ویژه ضدشورش، نیروهای بسیج و افراد لباس شخصی را در خیابانهای اصلی شهر، میدان انقلاب، چهار باغ بالا و دروازه دولت تا سی و سه پل مستقر کرده اند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۱اسفند ۱۳۹۱ (اول مارس۲۰۱۳)

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا