سال ۱۳۹۱

حمله موشکی به لیبرتی – شماره ۲۵

 وخامت حال حمید ربیع از مجروحان حمله موشکی به لیبرتی.

صبح شنبه ۱۹اسفند (۹مارس) مجاهد خلق حمید ربیع یکی از مجروحان حاد حمله جنایتکارانه موشکی ۲۱بهمن(۹فوریه ۲۰۱۳) به لیبرتی دچار خونریزی شدید گوارشی شد و بطور اورژانس به بیمارستانی در بغداد منتقل گردید. عصر شنبه وی مجددا خونریزی کرد و به حالت اغماء رفت. پزشکان از صبح شنبه چندین نوبت به او خون تزریق کردند.

از ساکنان لیبرتی نیز درخواست شده است برای دادن خون تازه به بیمارستان بروند. وضعیت مجروح که بتازگی پس از چند عمل جراحی به لیبرتی آمده بود کماکان وخیم و بحرانی است.

مهندس حمید ربیع ۵۱ساله، پناهنده سیاسی و دارای اقامت دائم در آلمان در موشک باران ۲۱بهمن (۹فوریه) در لیبرتی، از ناحیه شکم و نخاغ و مهره ها بشدت مجروح و در اثر اصابت ترکش به نخاع از ناحیه کمر به پایین دچار بی حسی گردید.

پزشکان طحال او را که در اثر ترکش‌ها متلاشی شده بود، بطور کامل جراحی و خارج کردند.

وخامت حال حمید ربیع به اطلاع کلیه ارگانهای سازمان ملل از جمله سازمان بهداشت جهانی که نمایندگان آن از ابتدا شاهد وخامت وضعیت وی بودند رسیده است.

مقاومت ایران از ملل متحد، کمیساریای عالی پناهندگان و بویژه سازمان بهداشت جهانی میخواهد با توجه به وضعیت بحرانی حمید ربیع و خطرات مبرمی که جان او را تهدید میکند و با توجه به اینکه دارای پاسپورت پناهندگی و اقامت دائم در آلمان است، او را بلادرنگ به آلمان منتقل کنند تا سریعاً تحت درمان قرار گیرد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۰ اسفند۱۳۹۱ (۱۰ مارس۲۰۱۳)

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا