سال ۱۳۹۵

تصویب شصت و سومین قطعنامه محكومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط ملل متحد

مریم رجوی: ضرورت مضاعف اقدامهای جامعه جهانی برای توقف اعدامها و تحقیق درباره قتل عام 67

در روز سه شنبه 25 آبان 1395 (15نوامبر 2016) كمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد، با صدور قطعنامه یی درباره نقض حقوق بشر در ایران که با 85رای مثبت به تصویب رسید «نگرانی جدی خود را از تکرار نگران کننده بالا از اعمال و اجرای مجازات اعدام …،از جمله اعدامهای انجام شده برای جرائمی که واجد شرایط جرایم بسیار جدی نیست، و در اساس متكی بر اعترافات اجباری بوده و یا از افراد زیر 18سال …گرفته شده ، ابراز» كرد.

قطعنامه رژیم ایران را «به لغو اعدامها در ملأ عام، هم در قانون و هم در عمل» فراخواند و خواستار آن شد كه «چه در قانون و چه در عمل، هیچ کس مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز، که ممکن است شامل خشونت جنسی، و مجازاتی که به شدت با ماهیت جرم نامتجانس است… قرار نگیرد».

قطعنامه رژیم ایران را «به توقف بازداشت خودسرانه» و «رسیدگی به شرایط بد زندانها، پایان دادن به محرومیت از دسترسی به درمان پزشكی كافی و خطر مرگ كه زندانیان با آن مواجه هستند» و پایان دادن «به اعمال محدودیتهای گسترده و جدی علیه حق آزادی بیان، عقیده، اجتماع و تجمع صلح آمیز ازجمله خاتمه دادن به اذیت و آزار و تهدید و ارعاب و شكنجه مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان و اقلیتها» فرا می خواند و «آزاد كردن افرادی كه به خاطر اعمال این حقوق مشروع، خودسرانه بازداشت شده اند و فسخ محكومیتهای ناروا، شامل مجازات مرگ و تبعید داخلی طولانی مدت به خاطر اعمال آزادیهای بنیادین» و رفع تمامی «اشكال تبعیض و نقض حقوق بشر» علیه زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی را خواستار شده است.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، ضمن استقبال از تصویب قطعنامه محكومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط كمیته سوم گفت: «اكنون زمان آن است كه جامعه بین المللی برای خاتمه دادن به نقض وحشیانه و سیستماتیك حقوق بشر به ویژه اعدامهای جمعی در ایران دست به اقدامهای عملی و مؤثر بزند. بی عملی در قبال رژیمی كه تا كنون 120هزار اعدام سیاسی، ازجمله قتل عام 30هزار زندانی سیاسی در سال 67 را در پرونده خود دارد، نقض آشكار ارزشها و اصولی است كه سازمان ملل به خاطر آن بنا شده است».

 شصت و سومین قطعنامه ملل متحد در محكومیت نقض حقوق بشر در ایران، به رغم تلاشها و توطئه های گسترده رژیم آخوندی برای جلوگیری از به جریان افتادن آن با آرای بالاتری نسبت به قطعنامه سال گذشته مجمع عمومی به تصویب رسید و 9 كشور بیش از سال قبل به آن رأی مثبت دادند.

خانم رجوی با اشاره به فراخوان قطعنامه كمیته سوم به رژیم برای ایجاد روند حسابرسی موارد جدی نقض حقوق بشر از جمله مواردی كه ارگانهای قضایی و امنیتی درگیر هستند و خاتمه دادن به مصونیت از مجازات برای عاملان این نقض ها گفت: «از آنجایی كه رهبران و مقامات عالیرتبه و مسئولان كنونی قضاییه رژیم خود آمران و عاملان اصلی نقض حقوق بشر در ایران هستند، ضروری است ملل متحد یك كمیسیون تحقیق مستقل در رابطه با جنایتهای ضد بشری این رژیم به ویژه قتل عام 67 را که مصداق بارز جنایت علیه بشریت است تشكیل دهد و آمران و عاملان این کشتار هولناک را در مقابل عدالت، قرار دهد». 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

25 آبان 1395 (15نوامبر2016)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا