سال ۱۳۹۵

ایران: فراخوان برای نجات جان زندانی سیاسی آقای علی معزی

مقاومت ایران نسبت به توطئه علیه جان زندانی سیاسی علی معزی هشدار می دهد و عموم مراجع بین المللی حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را به اقدامی فوری و مؤثر برای نجات جان زندانی سیاسی آقای علی معزی فرا می خواند. آقای معزی از زندانیان سالن ۱۲ بند ۴ زندان گوهردشت، در روز ۱۵ دی (۴ ژانویه) پس از ملاقات هفتگی با خانواده اش توسط عوامل اطلاعاتی رژیم در زندان گوهردشت ربوده شد.

بنا بر شاهدان عینی دژخیمان وی را پس از ملاقات روی زمین کشیده و پیراهن او را پاره کرده و با زور با خود بردند. وی در حال حاضر به سلول انفرادی زندان اوین انتقال یافته و ممنوع الملاقات است. ارگانهای سرکوبگر رژیم از هرگونه پاسخگویی در مورد او سرباز می زنند.

 علی معزی؛ از زندانیان دهه ۶۰ و پدر دو مجاهد اشرفی است. وی آخرین بار در خرداد ۱۳۹۰ دستگیر شد. و در آذر ماه سال ۹۴ به رغم پایان دوران محکومیتش، به یک سال زندان اضافی محکوم گردید. او از بیماریهای مختلف از جمله سرطان و انسداد روده رنج می برد و بارها در سلولهای انفرادی و زیر شکنجه های مختلف قرار گرفته است.

در روز ۲۴ دی زندانیان سیاسی زندان گوهردشت در نامه یی به خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، در مورد اقدامهای سرکوبگرانه دستگاه قضاییه و وزارت اطلاعات رژیم ازجمله نوشتند: «نه تنها کماکان شاهد اعدام و شکنجه و اذیت و آزار زندانیان در ابعاد بیشتری هستیم، بلکه، اخیرا روشهای جدیدتری برای سرکوب و اختناق در پیش گرفته اند… از جمله …ربوده شدن و مفقودالاثر شدن زندانیان در ترددات معمول زندانیان در داخل زندان…این مفهوم جدید “امنیت و اقتدار” در دولت حسن روحانی است».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۵ دی ۱۳۹۵ (۱۴ژانویه ۲۰۱۷)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا