کمیسیون زنان

كميسيون زنان : كميسيون زنان ضرب و شتم و دستگيري زنان معترض به حجاب اجباري را قويا محكوم و به اقدام فوري براي آزادي آنان فرامي‌خواند

ديكتاتوري مذهبي و زن ستيز حاكم بر ايران به يورش وحشيانه به زنان معترض به حجاب اجباري و ضرب و شتم و دستگيري آنها در روزهاي اخير ادامه مي‌دهد. كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران اقدامهای سركوبگرانه و ضرب و شتم و دستگيري زنان معترض را قويا محكوم مي كند و از عموم مردم به‌ويژه جوانان و زنان مي‌خواهد به مقابله با پاسداران و نيروهاي امنيتي برخاسته و اجازه ندهند زنان معترض را دستگير كنند.

بنا به گزارشها نيروهاي سركوبگر در بازداشتگاه نيز به شكنجه و اذيت و آزار دستگيرشدگان ادامه مي‌دهند و از مداواي كساني كه زخمی يا دچار شكستگي استخوان شده اند‌، جلوگيري مي‌كنند.

كميسيون زنان شورای ملی مقاومت ایران مجامع بين المللي مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را به محكوميت رژيم زن ستيز آخوندي و اقدام فوري براي آزادي همه زناني كه به‌خاطر بهانه‌های آخوندساخته «بي حجابي و بدحجابي» و اعتراض به حجاب اجباري دستگير شده اند، فرا مي خواند.

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، در روز۴بهمن (۲۴ژانويه۲۰۱۸) در اجلاس شوراي اروپا در استراسبورگ، جامعه جهاني را به اتخاذ تدابير مؤثر براي وادار كردن فاشيسم ديني حاكم به پايان دادن به سركوب زنان و لغو حجاب اجباري فراخواند. وی گفت: ۳۹سال تبعيض و سركوب عليه زنان كافي است و جامعه جهاني بايد به سكوت و بي‌عملي خود پايان دهد.

شوراي ملي مقاومت- كميسيون زنان

۸ اسفند ۱۳۹۶(۲۷ فوريه۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا