کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

كميسيون ‌‌‌‌‌امنيت و ضدتروريسم : افزايش آمار كرونا در تهران و اعلام وضعيت بحراني توسط نيروي سركوبگر انتظامي با وحشت از فعاليت كانون‌هاي شورشي

كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت منتشر ميكند

«مورد اولي كه ميخواهم مجدداً خدمت همكاران اعلام بكنم در بحث رعايت اصول بهداشتييكايكشهرستانها در حوزه مقرهاي انتظامي ايستگاهها و نقاطي كه همكارانمان ارتباط دارندبا مردم يك مقدار بيشتر توجه بشود و لازمِ(است)همكارانمان در بحث پيشگيري از بيماريمربوطه كه حالا يكچند ماهي هست گريبان دنيا را گرفته، حالا كشور عزيزمان خود صدا و سيما، رسانهها،   فضاي مجازي هم دارند مواردي را متذكر ميشوند…

وضعيتآمارمبتلايانبيماريمربوطه(…)یك مقدار متاسفأنه در اين روزها افزايشگرفته …

مجدد ابلاغ بكنيد اعلام بكنيدو دستوربدهيد و سابقه هم بزنيد موارد مربوطه را رصد بكنيدكنترلبكنيد كه مد نظر قرار بگيرد…

دستور بفرماييد حتماً با تجهيزات كامل باهوشياريبيشتريامروز در چهارراههاو ميادين،ايستگاهها و پايانه‌ها، اماكن حساس طبقه‌بندي شده سركشي از طلافروشيها، بانكها و اماكن اداري دولتي در حوزه استحفاظي در دستور كار قرار بگيرد و واحدهايانتظامي‌تان را رصدكنيد…

من بارها و بارها خدمت همكاران اعلام كردم و الان هم دارم اعلام ميكنم كه آمار جرائم يك مقدار رصد بشود.امروزوضعيتآمارمانيك مقدار بحراني‌تراست.انشاءاللهباپيشگيريباگشت‌زنيهدفمند در حوزه استحفاظيشهرستانهاي تابعه پيشگيري بكنيم …مخصوصا جرائم۲-۱۲ موارد ۳-۱۲و همچنینپیشگیری از موارد ۲-۱۵ و همچنین۲-۱۱ و همچنین۴-۱۵درحوزهاستحفاظیاولويت كار قرار بگيرد  …

همانطور كه مستحضر هستيد در پيپيگيريهاي شخص محترم مختاردر حوزه استحفاظياستان در بحث پيشگيري از جرائم منفي مجدداًدستوراتايشان را ابلاغ كردم».

شوراي ملي مقاومت

كميسيون امنيت و ضدتروريسم

۲۱خرداد۹۹(۱۰ژوئن۲۰۲۰)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا