سال ۱۳۹۹

خانم مريم رجوي: لیست‌گذاری مدير زندان اوين و منع صدور ويزا براي ۱۳تن قاتلان دكتر كاظم رجوي را يك گام ضروري بين‌المللي در مبارزه عليه تروريسم خواند كه بايد با حكم جلب و محاكمه و مجازات سردمداران رژيم و عاملان جنايت تكميل شود

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، با استقبال از لیست‌گذاری مدير شكنجه‌گاه اوين و منع صدور ويزا براي ۱۳ تن قاتلان و خانواده قاتلان دكتر كاظم رجوي، شهيد بزرگ حقوق بشر از سوي وزير خارجه آمريكا را يك گام ضروري بين‌المللي در مبارزه عليه سركوب و تروريسم و همچنين در راستاي امنيت كشورهاي اروپايي توصيف كرد كه بايستي با حكم جلب و محاكمه و مجازات سردمداران رژيم و عاملان جنايت تكميل شود.

خانم رجوي تأكيد كرد سردمداران رژيم و مشخصاً علي خامنه اي، رهبر رژيم، علي فلاحيان وزير اطلاعات وقت، علي اكبر ولايتي مشاور خامنه اي و وزير خارجه وقت و حسن روحاني دبير وقت شوراي عالي امنيت رژيم كه آمران اين جنايت در ارديبهشت ۱۳۶۹ در نزديكي ژنو بودند، بايد در برابر عدالت قرار گيرند. 

لیست‌گذاری و محاكمه و مجازات قاتلان دكتر كاظم رجوي، شهيد بزرگ حقوق بشر و آمران اين جنايت آشكار عليه بشريت، همچنانكه بسياري جنايتهاي تروريستي ديگر در كشورهاي اروپايي، سالهاست به تأخير افتاده است. چيزي كه باعث جري تر شدن اين رژيم در خونريزي و تروريسم در اروپا و ديگر نقاط جهان است.

  در ۲۰ مارس ۲۰۰۶ قاضي تحقيق سوئيسي حكم جلب علي فلاحيان وزير وقت اطلاعات ايران را بخاطر مشاركت در ترور صادر كرد. در حكم جلب علي فلاحيان آمده است، «اعدام كاظم رجوي با دقت تمام طراحي شده بود. تيم هاي كماندويي يكبار در اكتبر ۱۹۸۹، سپس در اواخر ژانويه و اوايل فوريه ۱۹۹۰ و نهايتا از ۱۰ تا ۲۴ آوريل ۱۹۹۰ به سويس آمده بودند…. تحقيقات روشن ساختند كه ۱۳ نفر در آماده سازي و انجام قتل همكاري داشتند. اين سيزده نفر پاسپورتهاي ديپلماتيك ايراني داشتند كه بر روي آنها عبارت «در ماموريت» نقش بسته بود. بعضي از اين مدارك  همزمان در يك روز در تهران صادر شده بودند…. همه پاسپورتهاي ديپلماتيك ايراني به دستور وزارتخانه تحت رهبري علي فلاحيان صادر شده بود و در هنگام بازگشت قاتلان به ايران در فرودگاه از آنها پس گرفته شد.همه پاسپورتهاي اين ۱۳ نفر در كريم خان كه خياباني در تهران است، صادر شد. دو ساختمان در اين خيابان، مقر بخشي از سرويسهاي اطلاعات ايران يعني وواك مي باشد».

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۳۱ مرداد ۱۳۹۹(۲۱ اوت ۲۰۲۰)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا