سال ۱۳۹۹

قضاییه آخوندي به انتقام محكوميت جهاني اعدام مصطفي صالحي و تظاهرات هموطنان همسر مصطفي را به پرداخت ۴۲۵ ميليون تومان ”ديه“ محكوم كرد

در صورت نپرداختن اين مبلغ خانه و سرپناه كودكان يتيم و اموال خانواده ضبط ميشود

خانم مريم رجوي: حكم نفرت انگيز قضاييه آخوندها عليه همسر و فرزندان مصطفي صالحي نشان ميدهد قساوت و بيرحمي آخوندهاي حاكم حد و مرز نمي‌شناسد. همانها كه تحت عنوان خانواده براي مجاهدين اشك تمساح مي‌ريزند، از زن داغدار و كودكان يتيم دستمزد اعدام همسر و پدر آنها را مي‌طلبند. ننگ و عار بر اين رژيم و همة پشتيبانان و مزدورانش باد. اين رژيم بايد از جامعة جهاني طرد شود. سكوت و بي عملي، نادیده گرفتن ارزشهايي است که جامعه بشری میلیونها قربانی براي آنها داده است.

قضاییه جنایتکار آخوندها، به انتقام محكوميت جهاني اعدام مصطفي صالحي و تظاهرات هموطنان در كشورهاي مختلف ، همسر مصطفي را به پرداخت ۴۲۵ ميليون تومان ”ديه“ محكوم كرد. در صورت نپرداختن اين مبلغ خانه و دار و ندار همسر داغديده و دو كودك يتيمش مصادره خواهد شد.

اينچنين، بيدادگاه و قضايية وحشي رژيم ولايت فقيه پس از اعدام نيز، به ترتيبي كه در هيچ جاي جهان و هيچ مجموعه حقوقي نظير ندارد، تحت عنوان دية مزدوران كشته يا زخمي شده در قيام ديماه ۹۶ ، محكوميت جزايي ديگري به پاي قرباني كه حضور ندارد مي‌نويسد و اين حكم ضدانساني را براي اجرا به همسرش ابلاغ مي‌كند. در این حکم آمده است، در صورت عدم پرداخت این مبلغ، خانه مسكوني با باغ و اموال مصطفي صالحي ضبط خواهد شد.

مصطفی صالحی ۳۳ ساله، کارگر ساختمان بود که برای اداره زندگی خود و خانواده‌اش مسافرکشی میکرد. فرزندان مصطفی صالحی، نازنین ۴ ساله و امیرحسین ۶ ساله هستند.

مصطفی صالحی كه به اتهام قتل یک پاسدار در کهریزسنگ نجف آباد، در جریان قیام دی‌ماه۹۶ اعدام شد، ۸ ماه در سلول انفرادی اطلاعات دولت آباد و ۵ ماه در سلول انفرادی زندان دستگرد اصفهان، با دستبند و پابند و بدون زیرانداز و پتو بسر برد. وی ۱۴ ماه ممنوع الملاقات بود و غذايش در انفرادي به اندازه يك كف دست نان خشك بود.

شکنجه‌گران و بازجویان، دست و پا و دندانهای مصطفي را زير شكنجه شکستند و آسیب های جدی به گردن و ستون فقرات وي وارد آوردند تا او را وادار به همكاري با وزارت اطلاعات و اعترافات تلويزيوني دروغ كنند، اما او تسليم اين فشارها نشد. سرانجام در ۱۵ مرداد ۹۹ مصطفي را پس از دو سال و نیم مقاومت قهرمانانه به دستور خامنه‌اي و جلادش ابراهيم رئيسي به دار آویختند.

 

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيدة مقاومت گفت: حكم نفرت انگيز قضاييه آخوندها عليه همسر و فرزندان مصطفي صالحي نشان ميدهد قساوت و بيرحمي آخوندهاي حاكم حد و مرز نمي‌شناسد. همانها كه تحت عنوان خانواده براي مجاهدين اشك تمساح مي‌ريزند، از زن داغدار و كودكان يتيم دستمزد اعدام همسر و پدر آنها را مي‌طلبند. ننگ و عار بر اين رژيم و همة پشتيبانان و مزدورانش باد. اين رژيم بايد از جامعة جهاني طرد شود. سكوت و بي‌عملي، نادیده گرفتن ارزشهايي است که جامعه بشری میلیونها قربانی براي آنها داده است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۶ شهریور ۱۳۹۹( ۲۷ اوت ۲۰۲۰)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا