سال ۱۳۹۹

.مریم رجوی: ايران در مقابل اعدام نويد سكوت نميكند

ايران در مقابل اعدام نويد سكوت نميكند و در اعتراض به خون به ناحق ريخته شده به پا ميخيزند

ملل متحد، شوراي امنيت، اتحاديه اروپا و عموم مدافعان حقوق بشر بايد به اقدامات موثر دست بزنند

سكوت چراغ سبز براي ادامه جنايت و به مثابه همدستي است

 

صبح امروز نوید افکاری 27 ساله، قهرمان كشتي ايران، علیرغم اعتراض گسترده داخلی و بین‌المللی بخاطر شركت در قيام سال ۱۳۹۷ در نهايت سبعيت پس از شكنجه هاي وحشیانه اعدام شد.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت: ايران در مقابل اعدام وحشيانه نويد سكوت نميكند، مردم بويژه جوانان غيرتمند در همبستگي با مردم قهرمان فارس و در اعتراض به خون به ناحق ريخته شده نويد به پا ميخيزند. فاشيسم ديني حاكم بر ايران كه يك روز بدون سركوب و اعدام و شكنجه دوام نمي آورد، با ريختن خون فرزندان دلير مردم ايران مانند نويد مي خواهد خود را در برابر قيام مردم ايران حفظ كند، اما شهادت نويد شعله هاي قيام مردم ايران را فروزانتر ميكند و عزم آنان براي سرنگوني حكومت آخوندها و استقرار دمكراسي و حاكميت مردم را جزم تر ميكند. 

خانم رجوي افزود: شوراي امنيت ملل متحد و كشورهاي عضو ، شوراي حقوق بشر و كميسر حقوق بشر ملل متحد و عموم مراجع مدافع حقوق بشر و همچنين اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو بايد به اقدامات موثر عملي عليه رژيم ايران، به خاطر اعدام نويد و ۱۲۰ هزار اعدام سياسي ديگر مبادرت كنند. سكوت و بي عملي چراغ سبز براي ادامه جنايت و به مثابه همدستي است. جامعه جهاني بايد براي آزادي برادران افكاري و ديگر زندانيان سياسي و قيام بايد بلادرنگ به اقدام دست بزند. 

بنا به گزارشها دژخيمان رژيم آخوندي از تحويل پيكر شهيد نويد افكاري به خانواده اش خوداري ميكنند. آنها در وحشت از اعتراضات مردمي در صدد هستند با دفن مخفيانه نويد، از هر تجمعي به اين مناسبت جلوگيري كنند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۲ شهریور ۱۳۹۹ (۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا