سال ۱۳۹۹

اعتراض سراسري بازنشستگان در ۲۲ شهر با شعارهاي

”تا حق خود نگیریم، ازپا نمی نشینیم”، ”فقط کف خیابون، بدست، میاد حقمون”، خط فقر ۱۲ميليون، حقوق ما ۳ميليون”

برغم تدابیربازدارنده و تهدید و تطمیع رژيم آخوندي، روزیکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹، جمع کثیری از بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران و ۲۱ شهر دیگر ایران در اعتراض به تورم وگرانی غیرقابل تحمل و حقوق ناچيز خود دست به تجمع زدند. آنها شعار ميدادند « تا حق خود نگیریم، ازپا نمی نشینیم»، « فقط کف خیابون، بدست، میاد حقمون»، «« فریاد فریاد، از این همه بیداد»، «کشورما روگنجه، بازنشسته دررنجه»، «تاحصول نتیجه، تجمع تجمع» و «دشمن ما همینجاست دروغ میگن آمریکاست».

بازنشستگان در تهران كه بزرگترين تجمع اعتراضی خود در ماههای اخیر را برگزار ميكردند، شعار ميدادند «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه»، « قالیباف بیا بیرون، قالیباف بیا بیرون».

علاوه برتهران، در شهرهای تبریز، نیشابور، اراک، اهواز، کرمانشاه، یزد، خرم‌آباد، اصفهان، اردبیل، شوش، ایلام، قزوین، شیراز،‌ کرج، مشهد، سنندج،‌ کرمان، بجنورد، دزفول، زنجان و همدان شمار کثیری از بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در مقابل سازمان تامین اجتماعی این شهرها تجمع نموده و خواهان مطالبات خود شدند. در اهواز بازنشستگان دست به راهپیمایی زدند.

چهارشنبه ۱۵بهمن۹۹، نیز بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در۲۰ شهر ایران دست به تجمع اعتراضی زدند.

خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران به بازنشستگان محروم و بپاخاسته درود فرستاد و گفت آنها با شعارهاي «تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم» و «فقط كف خيابون بدست مياد حقمون»، بر ادامه اعتراضات خود تا رسيدن به حقوق حقه شان پاي فشردند. وي عموم جوانان را به حمايت از جنبش سراسري بازنشستگان فراخواند و گفت: تا اين رژيم بر سركار است فقر و تورم و بيكاري، همچنانكه فساد و خفقان ادامه و گسترش مي يابد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۶ بهمن ۱۳۹۹ (۱۴ فوریه ۲۰۲۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا