اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۰

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت:

 

سلاخي و حذف كانديداهاي نمايش انتخابات، خيز برداشتن براي يكپايگي رژيم و حداكثر سركوب و انقباض

نشانه آشكار بحران سرنگوني و فازپاياني ديكتاتوري ديني و تروريستي

رئيسي جلاد ۶۷ قاتل مجاهدين و يكي از بزرگترين جنايتكاران عليه بشريت رييس جمهور بعدي رژيم است

 خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران گفت خامنه اي با سلاخي و حذف كانديداهاي نمايش انتخابات رياست جمهوري كه در طول چهل سال گذشته در همه جنايات اين رژيم سهيم بوده اند، براي يكپايه كردن رژيم  و حداكثر سركوب و انقباض خيز برداشته است. اين نشانه آشكار بحران سرنگوني و فاز پاياني ديكتاتوري ديني و تروريستي است.

خامنه اي در وحشت از سرنگوني و قيام ارتش بيكاران و گرسنگان با قدرتنمايي پوشالي و جنگ افروزي در منطقه، راه را براي حذف رقبا و روي كار آوردن ابراهيم رييسي جلاد ۶۷، قاتل مجاهدين و يكي از بزرگترين جنايتكاران عليه بشريت در ۵۰ سال اخير هموار كرد.

جراحي افرادي مانند پاسدار سرتيپ علي لاريجاني، معمار سانسور و خفقان و كسي كه ۱۲ سال رييس قوه مقننه رژيم و همواره جزيي از باند خامنه اي بوده از يكسو پايه قدرت اين رژيم را شكننده تر مي‌كند و از سوي ديگر جنگ گرگها در درون رژيم را به نحو بيسابقه يي تشديد و  روند تجزيه و سرنگوني رژيم را شتاب مي بخشد.

خانم رجوي بار ديگر عموم مردم ايران را به تحريم يكپارچه انتخابات قلابي و اعتراض و قيام عليه سناريوي خامنه اي كه سرقت و غصب آشكار حاكميت مردم ايران است، فرا خواند و خاطرنشان كرد امروز ديگر هيچ بهانه اي براي معامله و مماشات با اين رژيم باقي نمانده و هرگونه مراوده و همكاري با آن صرفاً در خدمت سركوب و كشتار مردم ايران، دستيابي به تسليحات اتمي و به آتش كشيدن منطقه است.

 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۴خرداد۱۴۰۰(۲۵ مه ۲۰۲۱)

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا