اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۱

اجلاس دو روزة شوراي ملي مقاومت ايران در ۱۰كشور در چهل و يكمين سالگرد تأسیس شورا با حضور رئيس جمهور برگزيدة شورا براي دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

شركت اعضا و ناظران شورا در فرانسه، آلمان ، سوئد، هلند، انگلستان، آمريكا، ايتاليا، سوئيس، بلژيك و آلباني

مذاكرات اجلاس شورا تا حوالي نيمه شب جمعه ۷ مرداد ادامه داشت و 45 تن از اعضا و ناظران سخنراني كردند

در اجلاس شورا وضعیت بحرانی رژیم و جامعه انفجاری، بالا گرفتن اعتراضهای اقشار مختلف اجتماعی، موقعیت و دستاوردهای یگانه جایگزین دموکراتیک، همبستگی بین المللی با مقاومت ایران و کارزارهای جهانی علیه اعدامها و جنایات ضدبشری و تروریسم رژیم آخوندی را مورد بحث و گفتگو قرار گرفت

پیوند قیامها و خیزشها با گسترش فعالیتهای کانونهای شورشی ، کارزار جلوگیری از برگرداندن دیپلومات  تروریست بمب‌گذار به نزد رژیم، اعتلای جنبش دادخواهی و درهم شکستن توطئه رژیم برای هویت زدایی از۳۰ هزار سربه‌دار سرموضع و هم چنین فجایع اجتماعی و زیست محیطی و تلفات تأسف‌بار وخسارات گسترده سیل‌های ویرانگر و شیوع مجدد کرونا از ديگر مسائل مورد بحث در اجلاس شورا بود

خانم مریم رجوی درسخنان افتتاحیه در نخستین روز اجلاس شورا تأکید کرد دوره یکسالة پس از اجلاس قبلی شورا تا اجلاس حاضر با گسترش جبهه‌های رزم و تلاش مقاومت و ارتقاي فعالیت‌ها و موضع تنها جایگزین دمکراتیک برجسته می‌شود

در دوره يكساله ۳۰خرداد ۱۴۰۰تا ۳۰خرداد ۱۴۰۱نیروی سازمان‌یافتة‌ مقاومت در رويارويي با فاشيسم ديني که در چارچوب کانون‌های شورشی و شوراهای مقاومت مردمی فعالیت می‌کنند، گسترش چشمگیری داشته و شمار عملیات اختناق شکن کانون‌های شورشی به‌ بیش از ۲۳۰۰ مورد رسیده است

اين دوران مصادف است با رياست جمهوري جلاد ۶۷. دوراني كه رژيم آخوندي در محاصره بحرانهاي داخلي و خارجي به اعدام و سرکوب هر چه بيشتر و ضرب و شتم وحشیانه زنان روي آورده است

اعدام های ثبت شده در دورة رياست رئيسي دست کم ۵۲۰  مورد و بسا بیشتر از سالهای قبل است. فقط در ۵ روز اول مرداد، ۲۰زنداني از جمله ۲ زن اعدام شده اند

خانم رجوی : سرکوب زنان میهن مان در این ایام تحت عنوان آخوند ساخته بدحجابی ابعاد بی‌سابقه ای به خود گرفته و کار به جایی رسیده که تعرض به زنان به گورستانها هم راه برده و سنگ مزار بسیاری از زنان را به همین بهانه تخريب می‌کنند

راستی که مذاکره و گفتگو با رژیمی که ننگ بشریت معاصر است، شرم‌آور و همچنین لگد مال کردن ارزش هایی است که بشريت آن را با ميليونها و ميليونها قربانی بدست آورده است. این رژیم باید از جامعه جهانی طرد شود

شورای ملی مقاومت تا بحال برای باقی ماندن سپاه پاسداران جرار خامنه‌ای در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا تابحال نقش بسزايي ایفا کرد و از طرف دیگر با تلاش‌های مجاهدین و اشرف‌نشان‌ها، همبستگی جهانی با مقاومت گسترش پیدا کرده است

حضور معاون رئيس‌جمهور و وزیر خارجه قبلي آمریکا و هم‌چنین برخی نخست‌وزیران سابق کشورهای اروپایی در اشرف۳ و تأکیدات آنها بر پايان عهد شيخ و شاه و شناسايي تنها جايگزين براي يك جمهوري دموكراتيك و غير اتمي مبتني بر جدايي دين از دولت و مخصوصاً تصريح بر حق مقاومت مردم ایران برای سرنگونی رژیم،‌ دستاورد تازه‌یی برای جنبش مقاومت مردم ایران است

در قريب به يك سال کارزار بی‌وقفه دراستکهلم همزمان با محاکمة دژخیم  نوری، مقاومت ايران موفق شد چیزی را که ابتدا دسیسة پیچیدة خود رژیم برای بی‌اعتبار کردن جنبش دادخواهی و هویت‌زدایی از مجاهدین سربه‌دار بود به‌شکست برای خود رژیم تبدیل کند و ضرورت محاکمة خامنه‌ای و رئیسی را به جرم جنایت علیه بشریت به ثبت برساند

حقوقدانان به روشني مي‌دانند كه اگر دادگاه دژخيم براي دو هفته به آلباني نمي‌رفت، وكلاي رژيم در اين پرونده گريزگاهها و دستاويزهايي داشتند كه نتيجه را تا آنجا كه به مجاهدين يعني ۹۰درصد آمار شهيدان سربدار مربوط مي‌شود، به كلي متفاوت مي‌كرد

کارزار علیه معامله و معاهدة رژیم با دولت بلژیک برای دربردن دیپلمات تروریست،که از محورهاي مهم فعالیت‌ یک سال اخیر است، جای تبریک بسیار دارد که دادگاه بروکسل ممنوعیت برگرداندن دیپلمات تروریست بمب‌گذار را به رژیم آخوندی تا ۲۸ شهریور برای رسیدگی محتوایی به درخواست شاکیان تمدید کرد.این دستاورد کارزار جهانی مقاومت ایران و یاران شورشگر و هموطنان پشتیبان است

رئیس جمهور برگزیده شورا : وقتی که از آلترناتیو صحبت می‌کنیم، یک ادعا یایک  عنوان کلی نیست، بلکه نیرو و سازوکار شکافنده‌ و هدایت‌گری است که جهت را برای فعالیت‌های مبارزاتی مشخص کرده و روشن میکند در کدام جهت ، با کدام شعار، با چه وحدت و تضادهایی و با کدام اولویت‌هایی باید حرکت کرد.

در مورد نقشه مسیری که خامنه‌ای برای رژیم‌اش در نظر داشت، مسئول شورا از آغاز بر استراتژی انقباضی رژیم، به‌مثابه یک مسیر منجر به‌سرنگونی دست گذاشت و آن را افشا و تأکید کرد که غیر ممکن است رژیم به تعادل پيشين برگردد. به‌علاوه تئوری پدیدة رئیسی جلاد را توضیح داد  که «برآمد و بارزترين شاخص دوران سرنگوني است»

در موضوع اتمی این معضل نظری و سیاسی را باز کرد که با رئيسي وارد مرحله‌یی شده‌ايم كه حتي بمب اتمي هم نمي‌تواند اين رژيم را نجات بدهد. عنصر ماهوي سرکوب در رژيم ولايت فقيه یعنی سپاه پاسداران را برجسته کرد که «ارگان محوری قهر و سرکوب نظامی و ابزار اصلی حفظ دیکتاتوری دینی است. لیسـت‌گذاری آن کافی نیست و باید منحل شود»

خانم رجوی : این مقاومت، دعاوی و شعارهای مروج «نه جنگ» با رژیم را که روش‌های به‌اصطلاح مبارزاتی بی‌هزینه در خدمت بقای ولایت فقیه را تبلیغ می‌کند، افشا و خیمه‌شب‌بازی‌ موسمی آلترناتیو‌های یک شبه را برملا کرده است

امروز، خواست سرنگونی رژیم که با این شورا و این مقاومت شناخته می‌شود، بر پیشانی جنبش اعتراضی حک شده است . ما بر شعار «مرگ برخامنه‌ای ـ مرگ بر رئیسی» به‌عنوان شعار اصلی مردم ایران و شعار فراگیر قیام‌ها برای سرنگونی رژیم تأکید می‌کنیم

این آلترناتیوی است که ریشه‌هایش در یک نبرد بی امان و طولانی با استبداد دینی محکم شده است. نیرویی است که در مقابل یک فاشیسم دینی ایستاده، خودش را سازمان داده، طرح و برنامه داشته و قیمت ایستادگی را روز به‌روز پرداخته و در این سالها هر چه شرایط سخت‌تر می‌شود برتعهدپذیری و جنگندگی آن افزوده می‌شود

یادش به‌خیر دکتر هزارخانی که درست سال گذشته در همین روزها در اجلاس شورا ‌گفت: «وقتی مجاهدین در کارزار سنگین جهانیشان علیه خمینی افق تنگ مقاومت را باز کردند، به‌صراحت گفتم و نوشتم که مجاهدین ذهن جامعه ایران را از قرون وسطی کندند و به دوران حاضر منتقل کردند»

پهلوان مسلم اسکندر فیلابی مسئول کمیسیون ورزش در شورای ملی مقاومت : برگزاري سلسله اي از كهكشان ها را به مسعود عزيز و به همه اعضاي شورا و همه خانواده بزرگ مقاومت تبريك ميگويم . من اين روزها بيش از هر زمان ديگر از اينكه عضوي  از اين مقاومت بزرگ هستم احساس افتخار ميكنم . مقاومتي كه چون كوه در مقابل بي رحم ترين ارتجاع تاريخ ايران ايستاده  و با عبور پیروزمند از میان همه توطئه ها وشیطان سازیهای شیخ و شاه، مسیر استقلال و آزادی مردم ایران را كه با سرنگونی آخوندهاي جنايتكار محقق ميشود ، هموار کرده است

پهلوان فيلابي : من سالهاست که درتمامی پیچ و خمهای نفس گیر این مقاومت حضور داشته ام و وجود مبارزاتي خود را مديون اين مقاومت و رهبري آن  ميدانم. طي اين سالها  به اين ايمان و باور رسيدم كه بقاي اين آلترناتيو درگرو مرزبندي قاطع با ديكتاتوريهاي شيخ و شاه است و به تجربه دریافتم که بقاياي شاه نقش خاكريز براي جلوگيري از سرنگوني رژيم آخوندي را بازي مي‌كنند

پهلون فیلابی:  من اولين بار توسط جهان پهلوان تختي با  رهبر نهضت ضد استعماري مردم ايران ، مصدق كبير، آشنا شدم. اكنون بسيار مفتخرم كه عضو مقاومتي هستم كه آرمانهاي مصدق را پيگيرانه وبا فداكاري وجانفشاني دنبال ميكند و همواره بر آزادی و استقلال مردم ایران پافشاری کرده است

مهدی سامع سخنگوی سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران و مسئول کمیسیون صنایع: سیاست یکدست شاکله قدرت که ولی فقیه نطام برای مهار خروش و قیام مردمی از طریق بی سابقه ترین جراحی درونی مهندسی کرد، به گِل نشسته و یک سال پس از آنکه خامنه ای از طریق یک نمایش بی رمق، کلید پاستور را به ابراهیم رئیسی به عنوان نماینده «جوانان حزب اللهی» داد، همه چیز گواه آن است که این سیاست شکست خورده و رویای ولی فقیه به کابوس تبدیل شده است

همه کارشناسان مستقل و برخی از کارشناسان حکومت و پیرامون آن به این امر مهر تأیید می زنند که اکثریت مردم ایران نه فقط در کنار حکومت نیستند، بلکه بخش مهمی از آنان در ستیز با نظام حاکم قرار دارند. رویدادها نشان می‌دهد که زنان و مردان میهن ما و به ویژه تهیدستان و نسل جوان فراموش شده از طرف حکومت، در گوشه و کنار میهن دربند برای تحقق نان، کار و آزادی بپاخاسته اند

مهدی سامع : ترکیب کُنش سه نیروی اصلی جامعه، نشان می‌دهد که کشور و جامعه ایران همچنان مسیر انکشاف بحران و شرایط انقلابی را طی می کند و مهمترین و محوری ترین مساله در سپهر سیاسی ایران تلاش برای تکامل شرایط ذهنیِ سرنگونی رژیم و انجام انقلاب دمکراتیک است. سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران در این راه تلاش می‌کند

دکتر محمد علی شیخی مسئول کمیسیون دانشگاهها: در سی و چهارمین سالگرد عملیات فروغ جاویدان باید گفت نبرد کبیر فروغ جاویدان به لحاظ تاریخی هنوز هم ادامه دارد این عملیات بیمه نامه مبارزات ارتش آزادیبخش برای سرنگونی رژیم ضد بشری خمینی بود و هست. همچنانکه امروز اعوان و انصار رژیم نیز به سرنگونی محتوم و نزدیک آن اذعان دارند

دکترمحمد علی شیخی : از کهکشان سال گذشته تا این کهکشان شاهد دستاوردهای زیادی در عرصه های مختلف بودیم؛ از جمله در عرصه های  سیاسی ، بین المللی، قضایی و اجتماعی و نیز در داخل کشور و مبارزات اقشار مختلف و به ویژه گسترش عملیات افتخار آفرین کانونهای شورشی

ابراهیم مازندرانی مسئول کمیسیون اصناف: تبریک پیروزی کارزارهای مقاومت ایران، از جمله صدور  دومین حکم دادگاه بروکسل  مبنی بر ممنوعیت  فرستادن دیپلومات تروریست بمب‌گذار به نزد آخوندها  و درهم شکستن توطئه رژيم برای سرقت جنبش دادخواهی و محکومیت یک جلاد قتل عام به اشد مجازات  در دادگاه استکهلم

ابراهيم مازندراني : تردیدی نیست که خونخواهی شهدای قتل عام ۶۷ تا محاکمه و به مجازات رسیدن خامنه ای و رئیسی جنایتکار و سایر اعضای هیئتهای مرگ ادامه خواهد داشت

خانم مریم رجوی از جانب شوراي ملي مقاومت: صمیمانه ترین تسلیتها به همه هموطنان به ویژه به خانواده های دغدار و مصیبت دیده در فاجعه  سیل در ۱۸ استان کشور. از جوانان غیور میهن و هموطنانمان در سراسر کشور، بخصوص استانهای همجوار با مناطق سیل زده، خواستار همیاری و کمک رسانی مستقل مردمی به آسیب دیدگان هستيم

خانم رجوی : در قرن بیست و یکم این میزان آسیب پذیری مردم ایران در برابر سیل و سایر حوادث طبیعی، ناشی از ابعاد ویرانگری حکومتی است که دار و ندار مردم ایران را صرف سرکوب و جنگ افروزی و برنامه های اتمی و موشکی برای حفظ نظام تبهکار ولایت فقیه می کند. این فجایع تلخ تنها با سرنگونی این رژیم  ضد ایرانی و ضد انسانی پایان خواهد یافت

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا