اظهارات سخنگوی وزارتخارجه آمریکا پیش پرداخت مجانی و استمالت بیحاصل از فاشیسم مذهبی در آستانه مذاکرات اتمی در مسکو است

دکمه بازگشت به بالا