افزایش اعزام پاسداران نیروی قدس از تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز و از طریق نجف و بیروت به سوریه برای نجات دیکتاتور سوریه

دکمه بازگشت به بالا