به دنبال بالا گرفتن نفرت و انزجار جهانی و خشم مردم ایران از شهادت ستار بهشتی زیر شکنجه رژیم آخوندی با برکناری رئیس پلیس فتا مذبوحانه تلاش می‌کند از بالاگرفتن بحران جلوگیری کند

دکمه بازگشت به بالا