تظاهرات روز کارگر با شعارهای: «كارگر زندانی آزاد باید گردد» و «عزا عزاست امروز زندگی کارگر رو به فنا است امروز»

دکمه بازگشت به بالا