خانم رجوی از تحریمهای نفتی ای یو استقبال می کند و خواستار همه جانبه شدن تحریمها و پیوستن سایر کشورها است

دکمه بازگشت به بالا