خانم مریم رجوی ،ضمن تسلیت ،به خاطر جان باختن مسافران هواپیمای اوکراینی ،

دکمه بازگشت به بالا