خطاب به كنفرانسی در شهرداری پاریس ۲، مریم رجوی به تحقیق بین المللی در باره قتل عام ۱۳۶۷ و قرارگرفتن جنایتكاران در مقابل عدالت فراخواند

دکمه بازگشت به بالا