دروغپردازیهای رژیم آخوندی در وحشت از عواقب بین المللی جنایتهایش و به منظور زمینه سازی برای سرکوب مقاومت

دکمه بازگشت به بالا