دستگیری ۴۸ پاسدار و تناقض گوییهای رژیم آخوندی تلاش مذبوحانه شورای عالی امنیت، نیروی قدس، وزارتخارجه و ارگانهای اقتصادی رژیم برای نجات اسد

دکمه بازگشت به بالا