روحانی اذعان می كند كه بودجه نیروهای مسلح در دوران او ۱۴۵ در صد افزایش یافته است

دکمه بازگشت به بالا