روز کارگر- شماره ۲

  • روز کارگر- شماره ۲

    امواج اخراج کارگران شهرهای مختلف کشور را در می نوردد. میلیونها کارگر با فقر و بیکاری دست به گریبانند. با…

    ادامه مطلب
دکمه بازگشت به بالا