فراخوان به اقدام فوری – ۱۵تن از جمله ۹ زن و ۴کودک و نوجوان در شرایط جوی بد از دو روز پیش در ورودی اشرف متوقف شده اند

دکمه بازگشت به بالا