فراخوان خانم رجوی به محکومیت کشتار زندانیان قزل حصار توسط شورای امنیت و اعزام هیأت تحقیق

دکمه بازگشت به بالا