مجاهد خلق مهدی فتحی پس از یک سال مقاومت در مقابل سرطان، بدلیل ممانعت نیروهای عراقی از معالجه به موقع، ظهر امروز در اشرف در گذشت

دکمه بازگشت به بالا