مریم رجوی: تظاهرات امروز مردم ایران بیانگر خواست آنها برای سرنگونی فاشیسم مذهبی حاکم است

دکمه بازگشت به بالا