مریم رجوی: وقت كشی و چانه زدن بی انتها در مذاكرات فرساینده اتمی شیوه مرسوم آخوندهاست كه جز زبان قاطعیت نمی فهمند

دکمه بازگشت به بالا