مقاومت ایران از لغو جلسه ارگان بنیادگرایی و تروریسم رژیم آخوندی توسط آلمان استقبال می كند

دکمه بازگشت به بالا