نامه جودی چو عضو کمیته قضایی کنگره ایالات متحده آمریکا به جان کری وزیر خارجه – ضرورت اقدام برای آزادی ۷ گروگان اشرفی

دکمه بازگشت به بالا