نقض مکرر قطعنامه 2231 شورای امنیت با پرتاب موشک و صدور سلاح به سوریه به دستور خامنه ای

دکمه بازگشت به بالا