هرگونه گفتگو با رژیم آخوندی و مداخله این رژیم در موضوع اشرف غیر قانونی و غیرقابل قبول است

دکمه بازگشت به بالا