پاریس- دیدار مر یم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران و احمد جربا رئیس ا‌ئتلاف ملی نیروهای انقلاب واپوزیسیون سوریه

دکمه بازگشت به بالا