پیام خانم رجوی به شرکت کنندگان در تظاهرات نیویورک علیه حضور احمدی نژاد در سازمان ملل متحد

دکمه بازگشت به بالا