کمیسیون زنان: کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ترور دو زن فعال سوری در استانبول را محکوم می کند

دکمه بازگشت به بالا