گسترش اخراج کارگران در شهرهای مختلف کشور. ۷۰درصد افزایش نرخ اخراج کارگران نسبت به سال۸۷

دکمه بازگشت به بالا