درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

کمیسیون زنان

ديكتاتوري مذهبي و زن ستيز حاكم بر ايران به يورش وحشيانه به زنان معترض به حجاب اجباري و ضرب و شتم و دستگيري آنها در روزهاي اخير ادامه مي‌دهد. كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران اقدامهای سركوبگرانه و ضرب و شتم و دستگيري زنان معترض را قويا محكوم مي كند و از عموم مردم به‌ويژه جوانان و زنان مي‌خواهد به مقابله با پاسداران و نيروهاي امنيتي برخاسته و اجازه ندهند زنان معترض را دستگير كنند.

بنا به گزارشها نيروهاي سركوبگر در بازداشتگاه نيز به شكنجه و اذيت و آزار دستگيرشدگان ادامه مي‌دهند و از مداواي كساني كه زخمی يا دچار شكستگي استخوان شده اند‌، جلوگيري مي‌كنند.

كميسيون زنان شورای ملی مقاومت ایران مجامع بين المللي مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را به محكوميت رژيم زن ستيز آخوندي و اقدام فوري براي آزادي همه زناني كه به‌خاطر بهانه‌های آخوندساخته «بي حجابي و بدحجابي» و اعتراض به حجاب اجباري دستگير شده اند، فرا مي خواند.

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، در روز۴بهمن (۲۴ژانويه۲۰۱۸) در اجلاس شوراي اروپا در استراسبورگ، جامعه جهاني را به اتخاذ تدابير مؤثر براي وادار كردن فاشيسم ديني حاكم به پايان دادن به سركوب زنان و لغو حجاب اجباري فراخواند. وی گفت: ۳۹سال تبعيض و سركوب عليه زنان كافي است و جامعه جهاني بايد به سكوت و بي‌عملي خود پايان دهد.

شوراي ملي مقاومت- كميسيون زنان

۸ اسفند ۱۳۹۶(۲۷ فوريه۲۰۱۸)

دژخبمان رژیم آخوندی ۷۰ تن از زنان بازداشت شده در جریان تجمع دراویش در خیابان گلستان هفتم را با ضرب و جرح به قرنطینه بند۳ زندان قرچک ورامین منتقل ساختند.

این در حالي است كه ۴۰ زن زنداني كه از قبل در اين بند بوده اند با کمبود جا و شرايط بسيار سخت در این بند محبوس هستند. از سرنوشت شماری از زنان بازداشت شده در تجمع دراویش خبری در دست نیست.

دوشنبه شب۳۰بهمن تا بامداد سه شنبه اول اسفند در جریان یورش نیروهای سرکوبگر به تجمع دراویش صدها تن دستگير شدند كه بخش زيادي از آنان را زنان تشكيل مي‌دهند.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ايران دستگيريهاي جمعي و خودسرانه مردم معترض را قوياً محكوم نموده و عموم مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را به اقدام فوري براي آزادي بازداشت شدگان شب گذشته به‌ويژه زنان فرا مي‌خواند.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

اول اسفند ۱۳۹۶ (۲۰ فوریه ۲۰۱۸)

مریم رجوی در شورای اروپا: رژیم ایران را وادار به توقف سرکوب و لغو حجاب اجباری زنان کنید

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران یورش روز پنجشنبه ۲۶بهمن نیروهای سرکوبگر به یک زن معترض در خیابان انقلاب تهران و دستگیری وی به‌خاطر مخالفت با حجاب اجباری را قویاً محکوم می کند و مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را به اقدام فوری برای آزادی او و همه زنانی که به‌خاطر

بی حجابی یا بدحجابی و مخالفت و اعتراض به حجاب اجباری دستگیر شده اند، فرا می‌خواند.

کمیسیون زنان از عموم مردم به‌ویژه جوانان و زنان می‌خواهد که به هنگام تعرض پاسداران و نیروهای امنیتی به زنان شریف و شجاع با نیروهای سرکوبگر مقابله نموده و به حمایت از زنان دستگیرشده و خانواده های آنها بر خیزند.

در روز ۱۲بهمن خبرگزاری فارس متعلق به سپاه پاسداران اعلام کرد ۲۹تن از زنان به‌خاطر نداشتن حجاب و «در راستای امنیت اجتماعی»! دستگیر و تحویل دستگاه قضایی شده‌اند. دژخیمان قضاییه آخوندی با تعیین وثیقه های سنگین و غیرقابل پرداخت، برای آزادی بسیاری از بازداشت شدگان مانع ایجاد می‌کنند.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، در روز ۴ بهمن (۲۴ژانویه ۲۰۱۸) در اجلاس شورای اروپا در استراسبورگ، اتحادیه اروپا، شورای اروپا و کشورهای عضو را به اتخاذ تدابیر مؤثر برای وادار کردن فاشیسم دینی حاکم به پایان دادن به سرکوب زنان و لغو حجاب اجباری فراخواند و گفت ۳۹سال تبعیض و سرکوب علیه زنان کافی است و جامعه جهانی باید به سکوت و بی‌عملی خود پایان دهد.

شورای ملی مقاومت ایران- کمیسیون زنان .

۲۷ بهمن ۱۳۹۶ (۱۶فوریه ۲۰۱۷)

روز پنجشنبه ۱۲بهمن، خبرگزاري فارس متعلق به سپاه پاسداران اعلام كرد نيروهاي سركوبگر ۲۹تن از زنان را در تهران   «در راستاي امنيت اجتماعي» به خاطر نداشتن حجاب دستگير كرده است و «دستگیر شدگان تحویل دستگاه قضایی شده‌اند». بنا به گزارشهاي رسيده قضاييه آخوندي با مشخص كردن وثيقه‌هاي سنگين و غيرقابل پرداخت، از آزادي بازداشت شدگان سر باز مي‌زند.

كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران، ضمن محكوم كردن دستگيري زنان و دختران ميهنمان به بهانه آخوند ساخته نداشتن حجاب، همه مراجع و ارگانهاي بین المللي مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را به محكوميت اين اقدام ضد انساني رژيم زن ستيز آخوندي و اقدام فوري براي آزادي بي‌قيد و شرط و بلادرنگ آنان فرا‌مي‌خواند.

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران در روز ۲۴ژانویه۲۰۱۸، در اجلاس شوراي اروپا در استراسبورگ،   اتحاديه اروپا و شوراي اروپا و كشورهاي عضو را به اتخاذ تدابير مؤثر و تصميمات لازم الاجرا به‌منظور وادار كردن فاشيسم ديني حاكم به پايان دادن به سركوب زنان و لغو حجاب اجباري فراخواند. وی گفت: ۳۹سال خونريزي و جنايت، تبعيض و سركوب عليه زنان و خفقان و سانسور كافي است و جامعه جهاني بايد به سكوت و بي‌عملي خود در این زمینه پايان دهد.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

۱۳ بهمن ۱۳۹۶ (۲فوریه ۲۰۱۸)

د‌ژخیمان ر‌ژیم ضدبشری آخوندی چهارشنبه۴ بهمن (۲۴ژانویه) خانمها آتنا دائمی و گلرخ ایرایی دو تن از زنان زندانی سیاسی را پس از ضرب و شتم وحشیانه به زندان قرچک ورامین منتقل کردند.

 این اقدام سرکوبگرانه به دنبال پرونده سازی جدید علیه این دو زندانی و احضار آنها به دایره اجرای احکام و پس از آن صورت گرفت که آنها را برای بازجویی به بند سپاه پاسداران موسوم به بند دو الف منتقل کردند. در مقابل اعتراض این دو زن زندانی که حاضر به بازجویی جداگانه نشدند و برای انتقال خود به زندان قرچک نیز خواستار برگه انتقال شدند  شکنجه گران آنها را به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند . شب هنگام به دستور حاجی مرادی از جلادانی که نقش دادیار را در زندان اوین به عهده دارد این دو زندانی زن به زندان قرچک ورامین منتقل شدند.

 آتنا دائمی ۲۹ساله فعال حقوق بشر و حقوق کودکان توسط قضاییه رژیم به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و توهین به آخوند خامنه ای به هفت سال حبس و گلرخ ایرایی فعال حقوق بشر نیز به اتهام «توهین به مقدسات» و توهین به خامنه ای جنایتکار به شش سال حبس محکوم شده است.

زندان قرچک ورامین به خاطر شرایط وخامت بارش در بین مردم به کهریزک دوم معروف است، و رژیم آخوندی زندانیان سیاسی زن را با زیر پا گذاشتن اصل تفکیک جرائم به این محل منتقل می کند.

وحشیگریهای اعمال شده علیه آتنا دائمی و گلرخ ایرایی این دو زندانی جوان، واکنش کین توزانه رژیم آخوندی به حمایت آنان از قیام مردم ایران و برای زهر چشم گرفتن از زنان شجاع ایرانی به ویژه دختران دانش آموز و دانشجو است که نقش چشمگیری را در خیزش سراسری مردم ایران بر عهده داشتند.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ضمن ابراز انزجار از توحش رژیم آخوندی نسبت به زنان زندانی سیاسی عموم مراجع بین المللی به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر،گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، گروه کار دستگیریهای خودسرانه و گزارشگر شکنجه و عموم مدافعان حقوق زنان را به اقدامی عاجل برای رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی به ویژه این دو زن زندانی و آزادی بی قید و شرط آنها فرا می خواند.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت

۶بهمن ۱۳۹۶ (۲۶ژانویه ۲۰۱۸)

خودکشی تکاندهنده یک مادر با نوزاد و دختر خردسالش

روند فزاینده خودکشی در میان اقشار مختلف و تمامی رده های سنی و گسترش خودکشیهای جمعی به یک فاجعه انسانی در ایران تبدیل شده است. قربانیان بیشتر این خودکشی‌ها در مناطق محروم غرب و جنوب کشور همچون ایلام، کرمانشاه، لرستان، کردستان، همدان و خوزستان و از میان زنان و جوانان حتی کودکان ۱۲-۱۳ساله هستند.
رسانه حکومتی خبر انلاین در روز ۲۸ آبان در این باره نوشت: «خودکشی در ایران به شکل عجیبی در حال افزایش است پرونده‌های اقدام به خودکشی طی ۵سال از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ افزایش ۶۶ درصدی در میان زنان و افزایش ۷۱درصدی در میان مردان داشته است. به آمارها در حوزه خودکشی سالهاست به درستی در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد و نهاد‌ها در این زمینه، عمدتا این آمارها را رسانه‌یی نمی‌کنند.جوانان از گروههایی هستند که بیشترین خطر خودکشی را دارند».
روز دوشنبه۴ دی (۲۵دسامبر) در یک حادثه هولناک مادری ۴۰ ساله دختر ۱۰ ساله خود را از طبقه پنجم ساختمان به خیابان پرتاب کرد و سپس خود همراه با نوزاد سه ماهه اش اقدام به خودکشی کرد که به مرگ مادر و نوزادش منجر شد این واقعه تکاندهنده در رضوان شهر (استان گیلان) رخ داد.
 دو روز پیش از آن مقامات رژیم با وقاحت تمام از وقوع ۱۶ خودکشی تنها در فاصله ۴۰روز بعد از زلزله و روند فزاینده خودکشی در این مناطق خبر دادند و این در حالی است که پیش از زلزله نیز میزان خودکشی در استان کرمانشاه ۲۳ در هر هزار نفر و نزدیک به ۵ برابر میانگین کشوری اعلام شده است.
در روز ۱۵آذر نیز خبر خودکشی همزمان چهار دختر نوجوان در بهزیستی مشهد منتشر شد و این خود به دنبال خودکشی همزمان دو دختر نوجوان ۱۵ ساله در شهرستان ملکشاهی بود. در روز ۲۳ آبان یک دختر ۱۳ ساله در فاصله کوتاهی پس از خودکشی مادرش خود را حلق آویز کرد. پیش از آن نیز در کلار آباد بخش عباس آباد در استان مازندران پدر خانواده خود، همسر و دو دخترش را به آتش کشید(۱۸مهر). با توجه به اینکه «به ازای هر خودکشی موفق ۶۰ خودکشی ناموفق رخ می‌دهد (سایت حکومتی باشگاه خبرنگاران جوان- ۲۷ دی ۹۴) می توان به ابعاد فاجعه بار این آسیب اجتماعی پی برد.
بنا بر اذعان رسانه های حکومتی آمار خودکشی در بین زنان دو برابر مردان است. ضمن این که بسیاری از آنها بدترین و اعتراضی ترین شیوه خودکشی یعنی خودسوزی را بر می گزینند به نحوی که ۴۰ درصد خودکشی‌ها خودسوزی است. در حال حاضر ایران تحت حاکمیت آخوندها رتبه اول خودسوزی زنان در خاورمیانه را دارد (نشریه جهان صنعت- ۱۴خرداد۹۴).
ابعاد تکاندهنده خودکشی در ایران به ویژه افزایش نگران کننده خودکشی‌های جمعی، حاصل ۳۸ سال حاکمیت استبدادی نظام ولایت فقیه است که جز سرکوب و شکنجه و اعدام و جز فقر و فساد و بیکاری و فحشا و اعتیاد و ... ارمغانی برای مردم ایران نداشته است.


شورای ملی مقاومت ایران-کمیسیون زنان
۴ دی ۱۳۹۶ (۲۵ دسامبر ۲۰۱۷)

 

 کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران حکم شنیع شلاق زدن یک دختر جوان دانشجو را محکوم نموده و زنان و جوانان غيور در مناطق مختلف كشور را به اعتراض عليه اينگونه احكام جنايتكارانه فرامي‌خواند و از سازمانهای مدافع حقوق بشر و حقوق زنان خواستار اقدامی مؤثر برای توقف این قبیل مجازاتهای وحشیانه است.

 در روز ۱۶ آذر (روز دانشجو) بیدادگاه رژیم در شهرستان سقز زمانه زیویه را به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به ۵۰ ضربه شلاق و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. او دانشجوی ترم آخر رشته حقوق دانشگاه پیام نور سقز (استان کردستان) است.

توسل به چنین احکام ضد انسانی برای یک دختر دانشجو نشانگر هراس رژیم از توده های به پا خاسته به ویژه دانشجویان و جوانان دلیر ایران است و همچنین بیانگر ماهیت جنایتکار آخوند روحانی رئیس جمهور نظام ولایت فقیه است که ماسک میانه روی بر چهره دارد.

شورای ملی مقاومت ایران- کمیسیون زنان

۲۳ آذر ۱۳۹۶ (۱۴ دسامبر ۲۰۱۷)

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ضمن محکوم کردن ترور ناجوانمردانه  خانمها عروبه بركات و دخترش حلا برکات دو تن از زنان فعال سوری  که در خانه شان در استانبول با ضربات کارد به قتل رسیدند را به اپوزیسیون سوریه به ویژه زنان مبارز سوری صمیمانه تسلیت می گوید. بسياري از خبرگزاري ها این ترور را به دیکتاتوری اسد نسبت می دهند.  

در پی درگذشت اسف انگیر خانم مریم میرزا خانی، ریاضی دان برجسته ایرانی در آمریکا، کمسیون زنان شورای ملی مقاومت درگذشت وی را تسلیت گفت.

مریم میزاخانی که بارها مدالهای افتخار آمیزی به خاطر نبوغ و تلاش ارزشمندش در ریاضی دریافت کرده بود، روز شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۶ در بیمارستانی در کالیفرنیا در سن ۴۰ سالگی بر اثر سرطان درگذشت.

به دنبال طرح سند ۲۰۳۰ سازمان بین المللی یونسکو مبنی بر اعمال برابری جنسیتی در آموزش و تأمین فرصتهای برابر برای زنان و مردان، همه سران رژیم آخوندی از خود ولی فقیه تا مهره های ریز و درشت آن به صحنه آمدند و باردیگر ماهیت زن ستیز و قرون وسطایی این رژیم را برملا کردند.