درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

کمیسیون کار

 وحشت آخوندها از خشم كارگران و مخالفت دولت روحانی با راهپیمایی درخواستی نهاد حكومتی «خانه كارگر».

 وحشت رژیم آخوندی از نارضایتی و خشم كارگران به حدی است كه وزارت كشور روحانی با برگزاری راهپیمایی روز جهانی كارگر كه قرار بود توسط ارگان حكومتی«خانه كارگر» برگزار شود، مخالفت كرد و از كارگران خواست در مراسم فرمایشی سخنرانی روحانی در یك سالن سرپوشیده شركت كنند.

بنا به گزارشات دریافتی، کارگران ذوب آهن اصفهان از روز شنبه دهم اسفندماه بمدت دو هفته به یک اعتصاب غذای نمادین دست زده اند و از هیچیک از وعده های غذایی در کارخانه استفاده نخواهند کرد. این اقدام در اعتراض به  وضعیت نامطلوب کاری وتبعیضهای آشکار و پنهان در میان کارگران و بویژه اختلاف فاحش موجود بین حقوق و مزایای کارگران رسمی و پیمانی این کارخانه (میانگین ۳۰۰هزارتومان) و نبود امنیت شغلی آنان صورت گرفته است.