دیدارها و حمایت‌های بین‌المللی

دانیل میتران اعدام تظاهرکنندگان در ایران را محکوم کرد و خواستار آزادی بلادرنگ دستگیر شدگان قیام شد

اطلاعیه بنیاد فرانس  لیبرته

خانم  دانیل میتران, رئیس بنیاد فرانس لیبرته, روز سه شنبه ۲ فوریه با خانم مریم رجوی, رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران, در اور سور اواز, دیدار و گفتگو کرد. شماری از شخصیتهای برجسته اپوزیسیون و فعالان مقاومت و پناهندگان ایرانی در مقر شورای ملی مقاومت از خانم میتران استقبال کردند.

خانم میتران در این دیدار گفت ”من به اینجا آمده ام تا حمایتم را از قیام مردم ایران و همبستگی ام با خانواده اعدام شدگان و زندانیان سیاسی را به خانم رجوی ابراز کنم. برای من و برای جامعه بین المللی امروز این غیر قابل تحمل است که رژیم ایران, زندانیان را به صرف ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران و هواداری از این سازمان یا سفر به کمپ اشرف, تحت عنوان محارب محاکمه و اعدام می کنند” . 
خانم میتران تاکید نمود که مردم ایران, بویژه زنان و  جوانان بطور مشروع دارای این حق و وظیفه هستند که برای استقرار یک  رژیم دموکراتیک که به حقوق بشر احترام بگذارد دست به تظاهرات بزنند. 
خانم میتران گفت که پس از گذشت ۷ سال از یورش خشونت بار و نمایشی ۱۳۰۰ پلیس به همین خانه, هیچ تردیدی باقی نمانده است که تنها جرم مریم رجوی و دیگر ساکنان این خانه, مقاومت در مقابل فاشیسم دینی بوده است همان کاری که ما در مقاومت فرانسه بر علیه نازیسم می کردیم. 
موضع دولت فرانسه در آنموقع همچنان بعنوان یک اهانت نسبت به مردم ایران تلقی می شود. بایستی به این رفتار خاتمه داده شود و به ایران فردا نگریسته شود که امروز، بخصوص با همت زنان، در حال ساخته شدن است.
خانم میتران ضمنا درباره ساکنان اشرف, گفت سازمان ملل می بایست حفاظت آنها را بر عهده بگیرد, نیروهای آمریکایی باید از جابجایی اجباری و اعمال خشونت علیه آنها جلوگیری کنند و دولت عراق باید حقوق آنها را به مثابه افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو و در چارچوب قطعنامه آوریل ۲۰۰۹ پارلمان اروپا به رسمیت بشناسد.
خانم رجوی ضمن قدردانی از مواضع سالیان خانم میتران که طی سه دهه همواره در کنار مردم و مقاومت ایران قرار داشته است, گفت نام خانم میتران در تاریخ ملت ایران جاویدان می ماند.  خانم میتران که خود در مقاومت فرانسه حضور داشته است و هر گز دست از مقاومت نکشیده است, برای عموم مردم ایران بویژه زنان جوان ایرانی در قیام الگویی در مبارزه علیه هر گونه بی عدالتی است. 
خانم رجوی گفت که بایستی همه مدافعان صدیق حقوق بشر را فراخواند تا تلاش کنند که هر چه سریعتر دولتهای خود و جامعه بین المللی به ویژه دبیرکل سازمان ملل, شورای امنیت, کمیسر عالی حقوق بشر و دیگر ارگانهای ذیربط بین المللی, دست به اقدام مؤثر و عملی برای ممانعت از کشتار زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان قیام بزنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا