سال ۱۳۸۹

قیام خرداد – شماره۲۰

بانگ «الله اکبر» و شعار «مرگ بر دیکتاتور» در اعتراض شبانه مردم تهران

یکشنبه شب ۳۰خرداد, مردم تهران با سردادن بانک «الله اکبر» و فریاد «مرگ بر دیکتاتور» یاد شهیدان قیام سراسری به ویژه شهیدان ۳۰خرداد, را گرامی داشتند. صدای شعار از ساعت ۲۲ به بعد در صادقیه, شهرک غرب, سعادت آباد و خیابانهای خوش، نواب, آذربایجان و دامپزشکی به طور گسترده یی شنیده می شد

گزارشهای رسیده حاکی از اقدامهای به شدت سرکوبگرانه فاشیسم مذهبی حاکم است. مزدوران اطلاعاتی و پاسداران و مأموران نیروی انتظامی که برای شناخته نشدن لباس شخصی به تن کرده اند, حوالی ساعت۲۱، در خیابان انقلاب و فردوسی و مصدق, مدارک شناسایی مردم حاضر در رستورانها و محلهای عمومی را چک می کنند و وسایل آنها را بازرسی می کنند و عابران نیز به نحوی بیسابقه مورد کنترل قرار می گیرند. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۰خرداد ۱۳۸۹(۲۰ ژوئن ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا