سال ۱۳۸۹

مقاومت ایران از قطعنامه شورای امنیت درباره لیبی استقبال می‌کند

مقاومت ایران از تصویب قطعنامه شورای امنیت ملل متحد، به پیشنهاد اتحادیه عرب، برای حمایت از غیرنظامیان در لیبی و جلوگیری ازکشتار بیرحمانه آنها استقبال می‌کند و ضمن تبریک  به مردم لیبی برای آنان در مبارزه‌شان علیه دیکتاتوری و برای استقرار دموکراسی آرزوی پیروزی نهایی می‌کند.

مقاومت ایران همچنین بر ضرورت تصویب تحریمهای همه جانبه علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران از سوی شورای امنیت ملل متحد و محاکمه سردمداران این رژیم به خاطر جنایت علیه بشریت تأکید می نماید.

مقاومت ایران یادآوری می‌کند سرنگونی این رژیم که با تمام قوا در صدد منحرف کردن قیامهای منطقه به سوی بنیادگرایی اسلامی است، شرط ضروری دموکراسی و صلح پایدار در تمام منطقه است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۷اسفند ۱۳۸۹( ۱۸ مارس ۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا