کمیسیون زنان

اولین حکم اعدام برای یک زن زندانی سیاسی دستگیر شده در جریان قیام

اخبار رسیده مبنی بر محکومیت خانم فرح (المیرا) واضحان به اعدام, فراز دیگری از وحشیگری و زن ستیزی فاشیسم دینی حاکم بر ایران را به نمایش می گذارد.

وی که به خاطر داشتن رابطه خانوادگی با مجاهدان اشرف بازداشت شده است, علاوه بر اعدام به دو سال حبس و پرداخت جریمه نقدی نیز محکوم شده است!!
خانم واضحان اولین زن زندانی سیاسی است که در جریان قیامهای یکساله اخیر, به اعدام محکوم شده است. 

خانم واضحان, به همراه دو فرزندش, در ۸دیماه۸۸, دو روز بعد از قیام عاشورا, در یورش وحشیانه عوامل اطلاعات آخوندی به خانه اش دستگیر شد. وی بیش از یک ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار داشت تا به اعترافهای تلویزیونی تن دهد. فرزندان وی نیز مدتی درسلول انفرادی بودند تا علیه مادر خود اعتراف کنند. 
دایی خانم واضحان, آقای پرویز فیضی. از زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین بود که در سال۶۴, در سن ۳۰سالگی, توسط رژیم ضدبشری آخوندی اعدام شد. 
مادر خانم واضحان که در آن زمان تنها ۳۸سال داشت, وقتی لاجوردی قصاب اوین خبر اعدام برادرش را به او داد, در مقابل زندان اوین دچار حمله قلبی شد و به دنبال آن به شهادت رسید. خواهر خانم واضحان نیز در دهه۶۰ به مدت چهار سال به جرم هواداری از سازمان مجاهدین در شکنجه گاههای رژیم ضد بشری آخوندی زندانی بوده است.
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت از دبیرکل, شورای امنیت و کمیسر حقوق بشر ملل متحد و سازمانهای حقوق بشری و مدافعان حقوق زنان می خواهد حکم اعدام زندانیان سیاسی, به ویژه حکم اعدام خانم واضحان را محکوم کرده و به اقدام فوری برای آزادی وی مبادرت کنند.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران
۳شهریور۱۳۸۹(۲۵اوت۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا